DECIZIA nr. 64 din 16 noiembrie 1993
referitoare la constituţionalitatea unor prevederi din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 28 decembrie 1993  Cu adresa nr. 5/3974/1993, Guvernul a sesizat Curtea Constituţională, invocind neconstituţionalitatea prevederilor art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2) şi (5), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8 şi art. 13 din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli.
  Curtea Constituţională, în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata ca este competenţa să soluţioneze sesizarea, care a fost formulată şi înaintată cu respectarea prevederilor art. 144 lit. a) din Constituţie şi art. 17 alin. (1) din legea sa organică.
  Guvernul considera ca prevederile art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2) şi (5), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8 şi art. 13 din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli sunt neconstituţionale întrucît necesita, pentru punerea lor în aplicare, o sumă totală de 1.421.100 mil. lei, iar estimarea posibilităţilor reale ale tarii permite înscrierea în bugetul de stat pentru anul 1994 numai a unor sume ce nu pot depăşi 413.700 mil. lei. În drept, sesizarea se întemeiază pe dispoziţiile art. 137 alin. (5) din Constituţie potrivit cărora nici o cheltuiala bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.
  În temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională a solicitat celor două Camere ale Parlamentului punctul lor de vedere asupra sesizării primite.
  Cu adresa nr. 1588/1993, Senatul a comunicat punctul sau de vedere, în sensul că prevederile care fac obiectul sesizării sunt constituţionale, greutatile financiare invocate de Guvern fiind dezbătute în Parlament atât cu ocazia adoptării legii, cît şi a reexaminarii acesteia, la cererea Preşedintelui României. De asemenea, punctul de vedere al Senatului se întemeiază şi pe prevederile art. 14 din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, potrivit cărora sumele necesare pentru acordarea sprijinului se aproba anual prin bugetul de stat, începând cu 1 ianuarie 1994. De aceea, legea are "în primul rind un rol strategic, urmărindu-se îndreptarea eforturilor bugetare, atât cît pot fi asigurate acestea, spre anumite obiective dintre cele prevăzute."
  Camera Deputaţilor nu a comunicat punctul sau de vedere.
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  vazind sesizarea formulată de Guvern şi punctul de vedere al Senatului, retine următoarele:
  Prin dispoziţiile art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2) şi (5), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8 şi art. 13 din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli s-au prevăzut alocaţii, subvenţii, compensaţii şi alte înlesniri care, potrivit estimarii din sesizare, ar necesita un efort bugetar pentru anul 1994 în suma totală de 1.421.100 mil. lei.
  Critica formulată în sesizare se bazează pe interpretarea art. 137 alin. (5) din Constituţie, în sensul că dispoziţiile acestui articol ar presupune stabilirea nu numai a sursei de finanţare, ceea ce legiuitorul a făcut prin art. 14 din lege, care prevede că sumele necesare finanţării sprijinului acordat se asigura anual prin bugetul de stat, dar şi "acoperirea reală a resurselor bugetare antrenate în executarea bugetelor anuale". În acest sens, Guvernul estimeaza ca pentru anul 1994 efortul bugetar pentru aplicarea legii nu poate depăşi 413.700 mil. lei.
  În legătură cu interpretarea art. 137 alin. (5) din Constituţie, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 47/1993, ca dispoziţiile acestui articol se referă numai la stabilirea sursei de finanţare, iar acoperirea resurselor financiare din sursa stabilită este o problemă exclusiv de oportunitate politica, care priveşte, în esenta, relaţiile dintre Parlament şi Guvern. De altfel, chiar art. 14 din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli prevede că sumele necesare se aproba anual prin bugetul de stat, începând cu 1 ianuarie 1994. Faţa de aceasta situaţie, exista posibilitatea corelării resurselor şi eforturilor bugetare necesare aplicării legii, în cadrul procedurii de adoptare a bugetului de stat pentru anul viitor, fără implicaţii asupra bugetului actual.
  Având în vedere considerentele expuse,
  vazind şi dispoziţiile art. 137 alin. (5) şi ale art. 144 lit. a) din Constituţie, precum şi ale art. 20 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  1. Constata ca prevederile art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2) şi (5), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 8 şi art. 13 din Legea privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli sunt constituţionale.
  2. Decizia se comunică, potrivit legii, Preşedintelui României şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Deliberarea a avut loc la data de 16 noiembrie 1993 şi la ea au participat Vasile Gionea, preşedinte, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Ion Filipescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu şi Victor Dan Zlatescu, judecători.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. dr. VASILE GIONEA
  Magistrat-asistent,
  Constantin Burada
  ------------