LEGE nr. 651 din 20 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 26 noiembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 31 august 2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiştri militari şi subofiteri, adoptată în temeiul art. 1 lit. G pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:
  - Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "(2) Maiştrilor militari şi subofiţerilor prevăzuţi la alin. (1) li se vor inmana însemnele decoratiei, iar celorlalţi maiştri militari şi subofiteri în activitate li se vor preschimba, conform prevederilor art. 9, însemnele vechiului Ordin Meritul Militar, pe măsura alocării resurselor bugetare necesare."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ---------