ORDIN nr. M.122 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016
  Pentru aplicarea prevederilor art. 41 și art. 235 lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere dispozițiile art. 46 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8^5 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidații admiși să urmeze instituțiile militare de învățământ și instituțiile civile de învățământ superior, pentru care cheltuielile de întreținere se suportă de Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare avizul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 35.514 din 30 iunie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.85/2003 pentru aprobarea „I.M. - 3/3, Norme de organizare și funcționare a școlilor militare de maiștri militari și subofițeri“*). Notă
  *) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.85/2003 pentru aprobarea „I.M. - 3/3, Norme de organizare și funcționare a școlilor militare de maiștri militari și subofițeri“ nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc

  București, 10 octombrie 2016.
  Nr. M.122.

  ANEXĂ

  INSTRUCȚIUNI
  privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri