HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 iunie 2023privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională pentru membrii asociați, precum și pentru asistenții medicali generaliști, moașele, asistenții medicali care exercită profesia în regim de voluntariat
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 19 iunie 2023
  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  văzând prevederile:– art. 15 alin. (2) lit. i) din Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (1) lit. t) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările și completările ulterioare,
  Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 7 iunie 2023, emite următoarea hotărâre:

  Articolul 1

  Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia în regim de voluntariat, precum și membrii asociați ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care își exercită profesia în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, pentru echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro.


  Articolul 2

  Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul asigurări.


  Articolul 3

  Valoarea asigurării prevăzute la art. 1 este minimală, asistenții medicali generaliști, moașele, asistenții medicali și membrii asociați având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2023.


  Articolul 5

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte

  București, 7 iunie 2023.
  Nr. 18.
  ------