ORDIN nr. 86 din 10 ianuarie 2000
privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 86 din 10 ianuarie 2000
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000  Ministrul muncii şi protecţiei sociale şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările şi modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă completarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie cuprinse în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,
  Victor Dinculescu


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând ocupatiile care urmează să fie introduse în Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)
    1.Evaluator şi auditor de mediupag. 172 - cod 321107
    2.Metrologpag. 156 - cod 311114
    3.Tehnician metrologpag. 156 - cod 311115
    4.Montator pereţi şi plafoane din gips cartonpag. 231 - cod 713406
    5.Inforenergetician radiestezistpag. 177 - cod 322906
    6.Medic primarpag. 109 - cod 222108
    7.Medic medicină în familiepag. 109 - cod 222109
    8.Medic de specialitate se înlocuieşte cu medic specialistpag. 109 - cod 222103
    9.Delegat sindical naţionalpag. 73 - cod 114207
    10.Delegat sindical de întreprinderepag. 203 - cod 419004
    11.Pompier se înlocuieşte cu şef serviciu pompieripag. 214 - cod 516101
    12.Şef formaţie pompieri se înlocuieşte cu şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutorpag. 214 - cod 516102
    13.Şef grupă pompieripag. 214 - cod 516105
    14.Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilorpag. 214 - cod 516106
    15.Consilier orientare privind carierapag. 119 - cod 241211
    16.Dealerpag. 118 - cod 241113
    17.Evaluatorpag. 118 - cod 241114
    18.Analist investiţiipag. 118 - cod 241115
    19.Manager de fond acţiuni/obligaţiunipag. 118 - cod 241116
    20.Consultant plasamente valori mobiliarepag. 118 - cod 241117
    21.Agent capital de riscpag. 118 - cod 241118
    22.Administrator de creditepag. 118 - cod 241119
    23.Administrator baze de datepag. 96 - cod 213903
    24.Agent pază şi ordine se înlocuieşte cu agent de pază, control acces, ordine şi intervenţiepag. 215 - cod 516901
    25.Agent gardă corp se înlocuieşte cu agent de însoţire şi gardare persoane fizice şi valoripag. 215 - cod 516902
    26.Operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de controlpag. 163 - cod 313209
    27.Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţiipag. 163 - cod 313210
    28.Specialist control riscpag. 118 - cod 241120
    29.Specialist evaluare daunepag. 118 - cod 241121
    30.Director control riscpag. 75 - cod 121016
    31.Inginer clinicpag. 109 - cod 221401
    32.Terapeut în terapii complementarepag. 177 - cod 322907
    33.Prelucrător prin electroeroziunepag. 238 - cod 722205

  --------