LEGE nr. 136 din 4 iulie 2008
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 7 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 22 august 2007.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 4 iulie 2008.
  Nr. 136.
  --------