DECRET-LEGE nr. 26 din 14 ianuarie 1990
privind acordarea unor drepturi şi înlesniri beneficiarilor prestaţiilor de transporturi, posta şi telecomunicaţii, precum şi personalului din unităţile Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 15 ianuarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Turistii organizaţi în grup, prin unităţile de turism ale tineretului, vor beneficia de reducere de 25% la tariful trenurilor de persoane, la orice clasa.


  Articolul 2

  Copiii beneficiază de permise gratuite pe calea ferată, care sînt în întreţinerea părinţilor, tutorilor sau aflaţi în plasament familial, în cazul în care continua studiile universitare, tehnice, profesionale sau de alta natura, organizate în cadrul formelor de învăţămînt stabilite prin lege, vor beneficia şi după majorat de călătorii gratuite, fără a depăşi vîrsta de 25 de ani.


  Articolul 3

  Studenţii şi elevii la cursurile serale, încadraţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată în unităţi de cale ferată, care lucrează 1/2 norma, vor beneficia de jumătate din numărul de permise de călătorie gratuita pe calea ferată.


  Articolul 4

  Studenţii şi elevii pînă la vîrsta de 25 de ani împliniţi, copii ai personalului muncitor şi pensionarilor C.F.R. care sînt în întreţinerea părinţilor, tutorilor sau aflaţi în plasament familial şi care urmează cursuri în alta localitate decît cea de domiciliu, vor beneficia de abonamente gratuite pînă la distanta de 75 km.


  Articolul 5

  Personalul muncitor şi membrii lor de familie din secţiile, atelierele, laboratoarele şi alte formaţii şi compartimente din unităţile Ministerului Transporturilor, care efectuează lucrări pentru calea ferată, vor beneficia de permise de călătorie gratuite pe calea ferată în aceleaşi condiţii ca şi personalul muncitor din unităţile de cale ferată.


  Articolul 6

  Pensionării care beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată vor avea dreptul la 12 călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată, anual. Membrii de familie ai pensionarilor beneficiază de jumătate din numărul de călătorii dus-întors acordate acestora.


  Articolul 7

  Abonamentele pentru personalul muncitor care se deplaseaza de la domiciliu la locul de muncă cu trenuri de persoane se vor elibera şi pe distanţe între 75-300 km, cu plata tarifelor stabilite potrivit legii.


  Articolul 8

  Personalul din transporturi care lucrează în tura sau turnus va beneficia în continuare de plată orelor suplimentare. Modul de calcul cu privire la plata orelor suplimentare se stabileşte de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.


  Articolul 9

  Muncitorii docheri şi conducătorii de utilaje portuare, nelocalnici, vor beneficia de rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei o dată la 3 luni.


  Articolul 10

  Pentru convorbirile telefonice şi comunicările telex internaţionale nu se va mai aplica suprataxa de 500 lei pentru efectuarea a mai mult de o convorbire pe trimestru, precum şi majorări ale tarifelor pentru durata convorbirii şi respectiv a comunicării telex, prevăzute în Decretul nr. 311/1987.
  Obiectele de corespondenta şi coletele poştale care au fost scutite de taxe vamale vor fi scutite şi de taxele poştale corespunzătoare, prevăzute în Decretul nr. 311/1987.


  Articolul 11

  Prezentul decret-lege se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1990.
  Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal şi călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale "NAVROM" şi cu autovehicule în interes de serviciu şi Decretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transporturi, posta şi telecomunicaţii se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentului decret-lege.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  --------------------