ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018
  Având în vedere că asigurarea reușitei Summitului și a Forumului de Afaceri ale Inițiativei celor Trei Mări, care vor avea loc la București, în perioada 17-18 septembrie 2018, are mize semnificative pentru România, în plan economic, prin pregătirea unor proiecte în vederea promovării lor în logica Uniunii Europene, politic, prin atingerea convergenței economice și sociale la nivelul Uniunii Europene și consolidarea Uniunii Europene, consolidarea dimensiunii economice a relației transatlantice și a imaginii prin vizibilitate sporită pentru România, la nivel regional și euroatlantic, în perioada imediat premergătoare preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene,
  ținând cont de faptul că participarea, încă din etapa inițială, a României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, prin semnarea unei scrisori de intenție cu ocazia Summitului și Forumului de Afaceri din 17-18 septembrie 2018, ar avea o importanță majoră în transmiterea unui semnal de angajament al țării noastre pentru succesul acestui format de cooperare atât în calitate de stat gazdă, cât și din perspectiva demersurilor de consolidare a profilului României în context regional și euroatlantic,
  având în vedere faptul că participarea României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări în calitate de membru fondator ar prezenta avantaje substanțiale, între care capacitatea de susținere a finanțării proiectelor de interconectare prioritare din punctul de vedere al intereselor României, participarea în forurile de conducere ale fondului chiar de la momentul înființării acestuia, cu puterea de decizie aferentă, și alte activități,
  ținând seama de Memorandumul cu tema: „Participarea României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări“ aprobat în ședința de Guvern din 23 august 2018, prin care s-a aprobat crearea cadrului legal în vederea participării EXIMBANK - S.A. la crearea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări,
  pentru parcurgerea fără întârziere a etapelor ulterioare, concrete, de constituire a Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări și susținerea coerenței demersului național în concordanță cu acțiunile celorlalți participanți, este necesară asigurarea certitudinii juridice asupra întregii operațiuni și crearea temeiului legal pentru reprezentarea de către EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, a intereselor economice ale României până la momentul înființării Băncii de Dezvoltare a României.
  În cazul neadoptării Ordonanței de urgență pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și, pe cale de consecință, și al nesemnării în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări a Scrisorii de intenție de către EXIMBANK – S.A., în numele și contul statului, vor exista consecințe negative atât asupra imaginii României și a instituțiilor publice, cât și asupra posibilității de finanțare a proiectelor transfrontaliere din domeniul transporturilor, energiei și digital, prin Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
  m^1) încheierea în numele și în contul statului de scrisori de intenție și alte documente și asigurarea reprezentării la nivelul organismelor de supraveghere și decizie ale entității prin care se derulează programele investiționale ale Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări;
  2. La articolul 10, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) fondul pentru participarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări.
  3. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la alin. (1), sumele pentru alimentarea fondului prevăzut la art. 10 lit. f) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.4. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la alin. (1), fondul prevăzut la art. 10 lit. f) va fi utilizat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta în numele și în contul statului pentru:
  a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări;
  b) participarea la activitatea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, pe bază de mandat acordat de Guvernul României, în scopul promovării proiectelor avansate de România, până la momentul înființării Băncii de Dezvoltare a României.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României,
  Ana Birchall
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  București, 13 septembrie 2018.
  Nr. 82.
  -----