LEGE Nr. 29 din 18 mai 1994
privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 25 mai 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se autorizeaza Guvernul sa aprobe negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989, precum şi modalitatea de încasare a acestora.


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe şi Banca Naţionala a României vor negocia şi vor recupera drepturile valutare cuvenite statului român potrivit art. 1 din prezenta lege, prin plati în devize convertibile, import de mărfuri, prestări de servicii, investiţii de interes pentru partea română, cesiune cu titlu oneros a creanţelor, ţinând seama de condiţiile concrete din ţara debitoare.
  În situaţia în care se poate obţine recuperarea imediata a creanţelor externe, Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Comerţului, Ministerul Afacerilor Externe şi Banca Naţionala a României sunt împuternicite sa negocieze reesalonarea de plată a creanţelor pe termen scurt, mijlociu şi lung.


  Articolul 3

  Sumele rezultate din recuperarea drepturilor valutare care fac obiectul prezentei legi constituie surse pentru plata serviciului datoriei publice.


  Articolul 4

  Guvernul va inainta spre informare Parlamentului, semestrial, situaţia încasării drepturilor valutare ale statului român care fac obiectul prezentei legi.


  Articolul 5

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  ---------------------------