ORDIN nr. 23 din 9 martie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii şi operaţiunile cu valori mobiliare
(actualizat până la data de 4 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de REGULAMENTUL nr. 31 din 14 decembrie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 106 din 14 decembrie 2006.
  În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
  în şedinţa din data de 16 februarie 2006,
  Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea urmatorului ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii şi operaţiunile cu valori mobiliare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ---------
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).


  Articolul 3

  Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  a Valorilor Mobiliare,
  Gabriela Anghelache
  Bucureşti, 9 martie 2006.
  Nr. 23.


  Anexă

  REGULAMENT 1 06/04/2006