HOTĂRÂRE nr. 18 din 2 martie 2011
privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 3 martie 2011  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, după punctul XVI se introduce un nou punct, punctul XVII, cu următorul cuprins:
  "XVII. Comisia pentru afaceri europene."
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IOAN CHELARU
  Bucureşti, 2 martie 2011.
  Nr. 18.
  -----