LEGE nr. 260 din 20 noiembrie 2020pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene.(7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi achiziționate până la data de 30 aprilie 2020, aparținând categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a căror putere din construcție se situează între 37 și 75 kW. Aceste vehicule vor fi omologate, la cererea deținătorilor în vederea eliberării cărții de identitate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.2. La articolul 1^1, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:14. vehicul rutier lent - vehicul rutier antrenat de un motor încorporat și care constructiv pe drum plan nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 20 noiembrie 2020.
  Nr. 260.
  -----