ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 21 iunie 2001
pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 29 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În structurile Ministerului Apărării Naţionale, supuse procesului de reorganizare, în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele funcţii, niveluri de studii şi coeficienţi de ierarhizare:
               
    Nr. crt.FuncţiaGradulNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Funcţii corespunzătoare gradelor de plutonier adjutant principal, maistru militar principalplutonier adjutant principal, maistru militar principalS   3,20
    2.Funcţii corespunzătoare gradelor de sergent, maistru militar clasa a V-asergent, maistru militar clasa a V-aM sau şcoală profesională   1,50


  Articolul 2

  Cadrelor militare care sunt numite în funcţii inferioare ca urmare a reorganizării armatei li se menţine solda de funcţie pentru funcţiile din care au provenit la momentul primei diminuari a prevederilor din statul de organizare. Aceasta va fi luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie şi a ajutoarelor acordate potrivit reglementărilor în vigoare la data trecerii în rezerva sau direct în retragere.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu cele ale Legii nr. 138/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul apărării
  naţionale,
  Gheorghe Matache,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor
  publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------