ORDIN nr. 803 din 12 noiembrie 2001
privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesională
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 18 decembrie 2001



  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  având în vedere prevederile art. 1 lit. a) şi ale art. 15 lit. d) şi k) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale art. 18 lit. k) şi e) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 10.459 din 12 noiembrie 2001,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă lista cuprinzând unii indicatori de expunere şi/sau indicatori de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesională, stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin termenii următori sunt definiţi astfel:
  a) indicator de expunere externa - prezenta noxelor profesionale biologice şi a celor cu indicativ Fp şi prezenta masurabila şi cuantificabila a noxelor profesionale fizice şi chimice în aria locului de muncă;
  b) indicator de expunere interna - prezenta masurabila şi cuantificabila a unui agent extern sau metabolit al acestuia în mediile biologice, fără alterarea structurii şi/sau funcţiei organelor, aparatelor sau organismului în ansamblul lui;
  c) indicator de efect biologic - prezenta masurabila şi cuantificabila a modificării structurii, funcţiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, dovedită prin devierea de la normal a unor constante biochimice, functionale, imunologice, genetice sau sistemice, consecinţa a expunerii la un agent din mediul de muncă;
  d) răspuns al organismului - orice modificare reversibila sau ireversibila a structurii ori funcţiei unui organ, aparat sau a organismului în ansamblul lui, obiectivizata prin simptom, sindrom, entitate patologica pentru care exista dovezi ştiinţifice de asociere pozitiva semnificativă cu expunerea la un agent din mediul de muncă;
  e) răspuns specific al organismului - complexul de modificări clinice şi paraclinice care, în condiţii de expunere la factori de risc din mediul de muncă, caracterizează "boala profesională" şi/sau "suprasolicitarea".


  Articolul 3

  Metodele şi tehnicile de determinare a indicatorilor de expunere şi a indicatorilor de efect biologic, precum şi limitele biologice tolerabile sunt stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi se modifica anual în cazuri argumentate medical, ştiinţific şi statistic, respectându-se progresul tehnico-ştiinţific.


  Articolul 4

  Indicatorii de expunere şi/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului organismului la factori de risc de imbolnavire profesională sunt determinati în laboratoare de biotoxicologie şi sunt utilizaţi în monitorizarea stării de sănătate de către serviciile de medicina muncii.


  Articolul 5

  Indicatorii de expunere şi/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesională se înregistrează astfel:
  - în dosarul medical individual, de către serviciul de medicina muncii;
  - în sinteza analizelor medicale pentru aprecierea condiţiilor de muncă, la nivelul angajatorului;
  - în comunicarea privind riscul profesional, la nivelul angajatului;
  - direcţia de sănătate publică teritorială va păstra datele privind indicatorii relevanti pentru supravegherea sănătăţii populaţiei active în vederea menţinerii şi promovării sănătăţii comunitare.


  Articolul 6

  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, serviciile de medicina muncii şi angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos


  Anexă


      1. Indicatori biologici de expunere interna

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Substanţa Indicatorul de Materialul Momentul LBT
                             expunere interna biologic recoltarii propuse
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Acetona Acetona Urina Sfârşitul schimbului 80 mg/l
  Alcool izopropilic Acetona Urina Sfârşitul schimbului 50 mg/l
  Alcool metilic Metanol Urina Sfârşitul schimbului 6 mg/l
  Aluminium Aluminium Urina Sfârşitul schimbului 200 æg/l
  Aldrin Aldrin Sânge Sfârşitul schimbului 10 æg/l
  Anilina p-Aminofenol Urina/ Sfârşitul schimbului 10 æg/l
                               Methemoglobina Sânge Sfârşitul schimbului 5% Hb totală
  Antimoniu (stibiu) Antimoniu Urina Sfârşitul schimbului 1 mg/l
  Arsen şi AsH(3) Arsen Urina Sfârşitul săptămânii 50 æg/gC
                                                             Par Sfârşitul săptămânii 0,5 mg/100 g
  Benzen Acid fenilmercapturic Urina Sfârşitul schimbului 25 æg/gC
                               Fenol total Urina Sfârşitul schimbului 50 mg/l
                               Sulfat index Urina Sfârşitul schimbului > 0,8
  Benzidina Benzidina Urina 0
  Beriliu Beriliu Urina Sfârşitul schimbului 2 æg/l
  Bromura de metil Brom Sânge Sfârşitul schimbului 2/100 ml
  Cadmiu şi compuşi Cadmiu Urina Sfârşitul schimbului 5 æg/gC
  anorganici Proteine Sânge Sfârşitul schimbului 5 æg/l
                                                             Urina Sfârşitul schimbului 2 mg/l
  Clorbenzen 4-Clorocatechol total Urina Schimb 150 mg/gC
                               p-Clorfenol total Urina Sfârşitul schimbului 25 mg/gC
  Clorura de metilen COHb Sânge Sfârşitul schimbului 5% Hb.t
                               Clorura de metilen Sânge Sfârşitul schimbului 1 mg/l
  Compuşi cianici Tiocianati Urina Sfârşitul schimbului 30 mg/l
  (acid cianhidric, cianuri
  şi cianogen)
  Crom (VI) Crom Urina În timpul lucrului 10 æg/gC
                                                             Urina Sfârşitul săptămânii 3 æg/gC
  Cobalt Cobalt Urina Sfârşitul săptămânii 15 æg/l
                                                             Sânge Sfârşitul săptămânii 1 æg/l
  DDT DDT Sânge Sfârşitul schimbului 20 æg/100 ml
  Dieldrin Dieldrin Sânge Sfârşitul schimbului 10 æg/100 ml
  1,4-Diclorbenzen 2,5 Diclorfenol total Urina Sfârşitul schimbului 150 æg/gC
  N,N-Dimetil-acetamida N-metil-acetamida Urina Sfârşitul săptămânii 30 æg/gC
  N,N-Dimetil-formamida Metil-formamida Urina Sfârşitul schimbului 15 mg/l
  Etilbenzen Acid madelic Urina Sfârşitul săptămânii 1 mg/l
  Fenol Fenol total Urina Sfârşitul schimbului 50
  Fluor-compuşi Fluor Urina Sfârşitul schimbului 5 mg/gC
  Halotan(2-bromo- Acid trifluoracetic Sânge Sfârşitul schimbului 2,5 mg/l
  2 chloro-1,1,1
  trifluoroethane)
  Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen Ser Sfârşitul schimbului 150 æg/l
  N-Hexan 2,5-Hexanedione Urina Sfârşitul schimbului 5 mg/gC
  Hidrazina Hidrazina Urina Sfârşitul schimbului 200 æg/gC
  Lindan ă-Hexaclor ciclohexan Sânge Sfârşitul schimbului 20 æg/l
  Mangan Mangan Urina Sfârşitul schimbului 10 æg/l
  Mercur-metal Mercur Sânge Sfârşitul schimbului 10 æg/l
  şi compuşi anorganici Urina Înaintea schimbului 35 æg/gC
  Mercur şi compuşi organici Mercur Sânge Sfârşitul schimbului 100 æg/l
  Metiletilcetona MEC Urina Sfârşitul schimbului 2 mg/l
  Metilcloroform Tricloretanol total Urina Sfârşitul săptămânii 30 mg/l
                                                             Sânge Sfârşitul săptămânii 1 mg/l
                               Metilcloroform Sânge 550 æg/l
                               Acid tricloracetic Urina Sfârşitul săptămânii 10 mg/l
  Nichel Nichel Urina Sfârşitul schimbului 15 æg/l
  Nichel carbonil COHb Sânge Sfârşitul schimbului 5%
                               Nichel Urina Sfârşitul schimbului 15 æg/l
  Nitrobenzen p-Nitriofenol total Urina Sfârşitul schimbului 5 mg/gC
                               Methemoglobina Sânge Sfârşitul schimbului 1,5% Hb
  Oxid de carbon COHb Sânge Sfârşitul schimbului 5% Hb
  Paration p-Nitrofenol total Urina Sfârşitul schimbului 500 æg/l
                               Activitate colinesterazica Sânge Înaintea schimbului scădere > 30%
  Pentaclorfenol Sânge Sfârşitul schimbului 2 mg/gC
  Pesticide organofosforice Activitate colinesterazica Sânge scădere < 30%
  Plumb Plumb Urina Sfârşitul schimbului 150 æg/l
                                                             Sânge Sfârşitul schimbului 40 æg/100 ml
                                                             Par Sfârşitul schimbului 3 æg/cm
                               ALA-u Urina Sfârşitul schimbului 10 mg/l
                               CP-u Urina Sfârşitul schimbului 300 æg/l
                               PEL Sânge Sfârşitul schimbului 100 æg/100 ml
                                                                                                eritrocite
  Stiren Acid mandelic Urina Sfârşitul schimbului 800 mg/gC
                                                             Urina Înaintea schimbului 300 mg/gC
                               Acid fenilglioxalic Urina Sfârşitul schimbului 100 mg/gC
                                                             Urina Înaintea schimbului 100 mg/gC
                               Stiren Sânge Sfârşitul schimbului 0,55 mg/l
                                                             Sânge Înaintea schimbului 0,02 mg/l
  Sulfura de carbon Acid 2-tio-tiazolidin Urina Sfârşitul schimbului 4 mg/l
                               4-carboxilic
                               Testul iodazida Urina Sfârşitul schimbului E=6,5
  Telur Telur Urina Sfârşitul schimbului 20 æg/l
  Tetracloretilena Acid tricloracetic Urina Sfârşitul săptămânii 50 mg/gC
  Tricloretilena Tricloretanol Sânge Sfârşitul săptămânii 300 mg/gC
  Tetraetil de plumb Plumb dietil Urina Sfârşitul schimbului 25 æg/l
                               Plumb total Urina Sfârşitul schimbului 50 æg/l
  Toluen Toluen Sânge Sfârşitul schimbului 4 mg/l
                               Acid hipuric Urina Sfârşitul schimbului 2 mg/l
                               o-Cresol Urina Sfârşitul schimbului 3 mg/l
  Uraniu Uraniu Urina Sfârşitul schimbului 10 æg/l
  Vanadiu Vanadiu Urina Sfârşitul schimbului 20 æg/l
  Xilen Acid metilhipuric Urina Sfârşitul schimbului 3 g/l
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Indicator de răspuns specific al organismului
  Nr. crt. /Noxa /Indicator de răspuns specific al organismului "boala profesională"
  1. Acetaldehida
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita alergica de contact.
  2. Acetat de amil şi izoamil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  3. Acetat de benzil
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  4. Acetat de butil şi izobutil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  5. Acetat de celosolv
  ● Intoxicatie cronica şi consecinţele acesteia
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole.
  6. Acetat de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  7. Acetat de hexil secundar
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  8. Acetat de metil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  9. Acetat de metil celosov
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Encefalopatie toxica.
  10. Acetat de propil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  11. Acetat de vinil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  12. Acetil acetat de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  13. Acetil-amino-fluoren
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  14. Acetona
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  15. Aceton cianhidrina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta.
  16. Acetonitril
  ● Intoxicatie acuta, subacuta.
  17. Acid acetic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  18. Acid acrilic şi acrilati
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  19. Acid azotic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  20. Acid bromhidric
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  21. Acid butiric
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite.
  22. Acid cianhidric
  ● Intoxicatie acuta
  ● Intoxicatie subacuta.
  23. Acid clorhidric
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica.
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  24. Acid fluorhidric
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  25. Acid formic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  26. Acid fosforic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  27. Acid hidrozoic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  28. Acid metacrilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  29. Acid oxalic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  30. Acid sulfuric
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  31. Acid sulfuros
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  32. Acizi organici şi derivati (anhidride, lactone, halogenuri acide, amide)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  33. Acrilat de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  34. Acrilamina
  ● Intoxicatie cronica şi consecinţele acesteia
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  35. Acrilat de metil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  36. Acrilonitril
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  37. Acroleina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  38. Agenţi biologici
  ● Boli infectioase şi parazitare
  39. Alchil şi aril clor-silan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  40. Aldrin sau izoaldrin
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  41. Alcool alilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  42. Alcool amilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  43. Alcool butilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (inflamatia căilor respiratorii superioare)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  44. Alcool butilic tertiar
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  45. Alcool decilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  46. Alcool etilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  47. Alcool furfurilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  48. Alcool heptilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  49. Alcool hexilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  50. Alcool metil-amilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  51. Alcool metilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  52. Alcool nonilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  53. Alcool octilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  54. Alcool propilic (izopropilic)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  55. Aldehida butirica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  56. Alcooli
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  57. Aldehida clor-acetică
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  58. Aldehida crotonica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  ● Arsuri corneene
  59. Aldehida
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  60. Aluminiu şi oxid de aluminiu
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Pneumoconioze cauzate de pulberi anorganice
  - aluminoza pulmonara.
  61. Amine alifatice şi aliciclice
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  62. Amine aromatice carcinogene
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  63. Aminodifenil
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  64. Aminoazotoluen
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  65. Amoniac
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  66. Anhidrida acetică
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  67. Anhidrida borica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  68. Anhidrida butirica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  69. Anhidrida fosforica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte anemii
  ● Conjunctivite
  70. Anhidrida ftalica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  ● Alte boli specifice ale nasului şi sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal.
  71. Anhidrida maleica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  72. Anhidrida sulfurica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  73. Anilina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Methemoglobinemie
  ● Astm bronsic nonalergic.
  ● Dermatita iritativa de contact
  74. Anisidina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Methemoglobinemie
  ● Astm bronsic nonalergic.
  ● Dermatita iritativa de contact
  75. Antimoniu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Alte boli specifice ale nasului şi sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal.
  ● Pneumoconioza cauzată de pulberi anorganice
  ● antiminoza
  76. Antracen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Neoplasm cutanat
  77. Apatita
  ● Pneumoconioza cauzată de alte pulberi anorganice
  ● Pneumoconioza prin mica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  78. Aril clor-silani
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic.
  79. Arsen şi compuşi anorganici
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Alte boli specifice ale nasului şi sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal.
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  80. Auramina
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  81. Azbest
  ● Pneumoconioza cauzată de azbest şi alte fibre minerale
  ● Azbestoza
  ● Revarsate pleurale neclasificate
  ● Plăci pleurale
  - plăci pleurale ce conţin azbest
  ● Alte boli pleurale
  - alte boli pleurale specificate
  ● Neoplasm laringian
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Mezotelion
  - mezotelion pleural
  - mezotelion peritoneal
  - mezotelion cu alte localizari
  - mezotelion fără precizare
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  82. Bariu (compuşi solubili)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Pneumoconioza cauzate de alte pulberi anorganice
  ● baritoza
  83. Benzantracen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  84. Benzen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Anemii aplastice produse de agenţi externi
  ● Agranulocitoza
  ● Leucemii
  - leucemia mieloida
  85. Benzina (aromatice peste 6%)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Anemii aplastice produse de agenţi externi
  ● Agranulocitoza
  ● Leucemii
  - leucemia mieloida
  86. Benzine (carburanţi)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  87. Benzidina
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  88. Benzoat de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  89. Benzpiren
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  ● Conjunctivite
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  90. Beriliu şi compuşi
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Pneumoconioza cauzate de alte pulberi anorganice
  ● barilioza
  91. Bioxid de clor
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Astm bronsic nonalergic.
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  92. Bioxid de sulf
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Astm bronsic nonalergic.
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  93. Bioxid de siliciu
  ● Pneumoconioza cauzată de pulberi cu conţinut de siliciu
  ● silicoza
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  94. Bisclormetileter
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  95. Brom
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  96. Bromura de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  97. Bromura de metil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  98. Bromura de metilen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  99. Bumbac
  ● Bisinoza
  ● Astm bronsic alergic
  ● Alte rinite alergice
  ● Conjunctivite
  ● Alte boli respiratorii cauzate de inhalarea de pulberi organice
  100. Butadiena
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  101. Butilamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  102. Butil celosolv
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli hepatice toxice
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  103. Butil-glicidil-eter
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  104. Butil mercaptan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  105. Butil-toluen-tertiar
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  106. Cadmiu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  107. Caolina
  ● Pneumoconioza cauzată de alte pulberi anorganice
  ● caolinoza
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  108. Carbamati
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  109. Carbaril
  ● Intoxicatie acuta
  110. Carbonil metalic
  ● Intoxicatie acuta
  ● Neoplasm al cavitatii nazale şi al urechii medii
  ● Neoplasm faringian
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  111. Cărbune (pulberi)
  ● Pneumoconioza minerului la cărbune
  112. Celosolv
  ● Intoxicatie cronica
  113. Cereale (pulberi)
  ● Rinita alergica
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic alergic
  ● Boli ale căilor aeriene cauzate de pulberi organice
  114. Cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  115. Cetone
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  116. Chinona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  117. Cianamida calcica
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  118. Cianuri şi cianogeni
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  119. Ciclohexan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  120. Ciclohexanol
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  121. Ciclohexanona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  122. Ciclohexanon-izoxina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  123. Ciclohexan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  124. Ciclohexilamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  125. Ciclopentadiena
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  126. Ciclopropan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  127. Ciment
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  128. Clor şi compuşi
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  129. Cloracetofenona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  130. Cloranilina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  131. Clorbenzen (mono)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  132. Clorbrommetan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  133. Clordan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  134. Clordifenil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  135. Clornaftaline
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  136. Clor nitrobenzen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  137. Clor nitropropan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  138. Cloroform
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Boli hepatice cronice
  139. Cloropicrina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  140. Cloropren
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  141. Clor-stiren
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  142. Clor toluen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  143. Clorura de acetil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  144. Clorura de alil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  145. Clorura de benzil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  146. Clorura de benoil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  147. Clorura de clor acetil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  148. Clorura de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  149. Clorura de metil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  150. Clorura de metilen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  151. Clorura de sulf
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  152. Clorura de sulfuril
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  153. Clorura de tionil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  154. Clorura de tiofosforil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Astm bronsic nonalergic
  155. Clorura de vinil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Sclerodermie
  ● Angiosarcom hepatic
  ● Boli hepatice cronice
  156. Cobalt
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita alergica de contact.
  ● Urticaria de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  157. Compuşi cianici
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  158. Compuşi organomercuriali
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  159. Crezoli
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Dermatita iritativa de contact.
  160. Crom şi compuşi
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Neoplasm al cavitatii nazale
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte boli ale nasului şi ale sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal
  161. Curenţi de înaltă frecventa
  ● Sindrom cerebroastenic
  ● Tulburări de termoreglare
  ● Cataracta
  162. Decaboran
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  163. Acid 2,4 diclorfenoxi acetic
  ● Intoxicatie acuta
  164. DDT (1,1-triclor-2,3 di(p clor-fenil)-etan)
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  165. DDPV (0,0 dimetil-2,2 diclordivinil fosfat)
  ● Intoxicatie acuta
  166. Decalina
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  167. Diaceton-alcool (4- hidroxi-4 metil-2 pentanona)
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  168. Diazometan
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  169. Diboran
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Astm bronsic nonalergic
  170. Dibro-metan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  171. Diclor-etan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  172. Diclor-etilen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  173. Diclorhidrina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  174. Diclorhexil-amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  175. Diclor-benzen (para, orto)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Agranulocitoza
  ● Leucemii
  - leucemia limfoida
  - leucemia mieloida
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Dermatita iritativa de contact.
  176. Diclor nitro-etan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Dermatita iritativa de contact.
  177. Diclor-propan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  178. Dieldrin
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  179. Dietilamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita alergica de contact.
  ● Astm bronsic alergic
  180. Dietilen glicol
  ● Intoxicatie acuta
  181. Dietilen oxid
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Boli hepatice toxice
  182. Difenileter
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  183. Difluor-dibrom metan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  184. Dimetil nitrosamina
  ● Intoxicatie cronica
  185. Diizobutil-cetona
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  186. Diizopropil amina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  187. Dimetilamino azobenzen
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  188. Dimetil anilina
  ● Intoxicatie cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli hepatice toxice
  189. Dimetil acetamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  190. Dimetil-amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  191. Dimetilbenzil-amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  192. Dimetil cloreter
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  193. Dimetil dioxan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  194. Dioxan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  195. Dimetil-formamida
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  196. Dimetil-hidrazina
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta
  ● Dermatita iritativa de contact.
  197. Dinitrat de etilen glicol
  ● Intoxicatie cronica
  198. Dinitrobenzen
  ● Intoxicatie cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Boli hepatice toxice
  199. Dinitrofenol şi derivati
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Alte cataracte specifice
  ● Boli hepatice toxice
  200. Dinitro-orto-crezol
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Alte cataracte specifice
  ● Boli hepatice toxice
  201. Dinitrotoluen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Boli hepatice toxice
  ● Dermatita iritativa de contact.
  202. Dioxan
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  203. Dowanol DB (eter monobutilic dietilen-glicol)
  ● Intoxicatie cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  204. Endrin
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  205. Epiclorhidrina
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact.
  206. EPN (ester-tiono benzon fosforic de etil şi para-nitro-fenil)
  ● Intoxicatie acuta
  207. Esteri organo fosforici
  ● Intoxicatie acuta
  208. Etanol amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  209. Eter butilic
  ● Intoxicatie acuta
  210. Eter diclor-dietilic
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  211. Eter diclor etilic
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  212. Eter etilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  213. Eter metilic al dipropilen glicolului
  ● Intoxicatie cronica
  214. Eter propilic
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  215. Eteri
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  216. Etil amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  217. Etil benzen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  218. Etil-butil-cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  219. Etil mercaptan
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  220. Etil toluen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  221. Etilen clorhidrina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli hepatice toxice
  222. Etilen diamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita alergica de contact
  ● Astm bronsic alergic
  223. Etilen imina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Boli hepatice toxice
  224. Etilen-oxid
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Alte cataracte specifice
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  - alte polineuropatii specifice
  225. Etil-mercapten
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  226. Etoxi-etil-metacrilat
  ● Intoxicatie acuta, subacuta, cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  227. Făina
  ● Alte rinite alergice
  ● Alveolita alergica extrinseca
  ● Astm bronsic alergic
  228. Fenantren
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  229. Fenclorfos
  ● Intoxicatie acuta
  230. Fenil glicidil-eter (PGE)
  ● Intoxicatie acuta
  231. Fenil hidrazina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita alergica de contact
  232. Fenil-metil-cetona
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita alergica de contact
  233. Fenilen diamina
  ● Intoxicatie cronica
  234. Fenol
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita alergica de contact
  235. Fero-vanadiu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  236. Fluor şi compuşi
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  237. Fluor acetat de sodiu
  ● Intoxicatie acuta
  238. Fluorura de sulfuril
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  239. Fluoruri
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  240. Formaldehida
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  241. Formiat de etil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  242. Formiat de metil
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  243. Fosdrin
  ● Intoxicatie acuta
  244. Fosfor galben
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  245. Fosgen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  246. Furfurol
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  247. Gaze lichefiate (conţinut principal C3-C4)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  248. Glicidol
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  249. Glicoli şi derivati
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  250. Glioxal
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic nonalergic
  251. Gudroane
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Acnee
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  252. Gudroane (produşi de distilare)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  253. Hidrocarburi clorate
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative
  ● Boli hepatice toxice
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  254. Heptaclor
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative
  ● Boli hepatice toxice
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  255. Heptan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  256. Hexaclor ciclohexan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative
  ● Boli hepatice toxice
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  257. Hexaclor etan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative
  ● Boli hepatice toxice
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  258. Hexafluorura de telur
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  259. Hexametilen diamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  260. Hexametilen-dizocianat
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic alergic
  261. Hexan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  262. Hidrazina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  263. Hidrocarburi alifatice (white spirt solvent, nafta, ligroina, petrol lampant, motorina)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  ● Encefalopatia toxica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Acnee
  264. Hidrocarburi alifatice halogene
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Boli hepatice toxice
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  265. Hidrocarburi aromatice
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Boli hepatice toxice
  ● Encefalopatia toxica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Acnee
  266. Hidrocarburi din petrol alifatice şi aliciclice
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  ● Encefalopatia toxica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Acnee
  267. Hidrocarburi policiclice aromatice
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  268. Hidrochinone
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative de contact
  269. Hidrogen arseniat
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia indusa de metale grele
  ● Boli hepatice toxice
  270. Hidrogen fosforat
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Boli hepatice toxice
  271. Hidrogen seleniat
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Boli hepatice toxice
  272. Hidrogen stibiat
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia indusa de metale grele
  ● Boli hepatice toxice
  273. Hidrogen sulfurat
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  274. Hidrogen telurat
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Boli hepatice toxice
  ● Conjunctivite
  275. Hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita acuta sau cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte boli ale nasului şi ale sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal
  276. Hipocloriti
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivita acuta sau cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  277. Insecticide clorate
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Boli hepatice toxice
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative de contact
  278. Iod
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact
  279. Iodura de metil
  ● Intoxicatie cronica
  280. Izoforona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  ● Dermatita iritativa de contact
  281. Izoocten
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  ● Encefalopatia toxica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Acnee
  282. Izopren
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  ● Encefalopatia toxica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Acnee
  283. Izopropil benzen (cumen)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  284. Izopropil amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic
  285. Izopropil glicidil-eter (IGE)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative de contact
  286. Izocianati
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic mixt
  287. Lemn exotic (pulberi)
  ● Rinite alergice
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic alergic
  288. Ligroina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  ● Dermatite iritative de contact
  289. Malathion
  ● Intoxicatie acuta
  290. Mangan
  ● Intoxicatie cronica
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  ● silicomanganioza
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (pneumonia manganica)
  291. Mercaptani
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  292. Mercur metalic şi compuşi anorganici toxici, compuşi organo mercuriali
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Afecţiuni extrapiramidale şi tulburări de motilitate
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  - alte polineuropatii specifice
  ● Encefalopatia toxica
  293. Metaacrilat de metil
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  294. Metaacrilat de N-butil
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  295. Metale dure
  ● Alte boli pulmonare interstitiale
  - alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  296. Metan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  297. Metil-acetilena
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  298. Metil-amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  299. Metil-anilina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Agranulocitoza
  ● Leucemii
  - leucemia limfoida
  - leucemia mieloida
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (granulomatoza pulmonara)
  ● Dermatite iritative de contact
  300. Metil-butil-cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  301. N-metil-carbonat naftil (carbaril, sevin)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  302. Metil-celosolv
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  303. Metil-ciclohexan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  304. Metil-ciclohexan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  305. Metil-ciclohexanona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  306. Metil-clor-acrilat
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  307. Metil-cloroform (tricloretan)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  308. Metil-colantren
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  309. Metil-etil-cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  310. Metil-etil-parathion
  ● Intoxicatie acuta
  311. Metil-hexil-cetona
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  312. Metil-izoamil-cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  313. Metil-izobutil-cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  314. Metil-izobutinil cetona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  315. Metil-mercaptan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  316. Metil-parathion
  ● Intoxicatie acuta
  317. Metil-propil-cetona
  ● Intoxicatie acuta
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  318. Metil-sistox
  ● Intoxicatie acuta
  319. Metil-stiren
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  320. Metilal
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic nonalergic
  321. Metilen bis fenil-izocianat
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic alergic
  322. Metoxiclor
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  323. Mica
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  324. Monoclor-hidrina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  325. Mono-etil-glicol
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  326. Mono-metil-hidrazina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatite iritative de contact
  327. Motorina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Boli hepatice toxice
  328. Naftalina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Anemie hemolitica dobandita
  - alte anemii hemolitice nonautoimune
  ● Cataracta
  329. Naftaline clorate şi difenil-clorate
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  330. Naftil-amine (alfa şi beta)
  ● Neoplasm al vezicii urinare
  331. Nefelina
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - apatitoza
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Rinita alergica
  ● Astm bronsic mixt
  332. Negru de fum
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Acnee
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  333. Nichel
  ● Astm bronsic mixt
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Neoplasm al cavitatii nazale şi al urechii medii
  - cavitatea nazala
  334. Nichel-carbonil
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Alte boli pulmonare interstitiale
  - alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza (pneumoconioza necolagena)
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Neoplasm al cavitatii nazale şi al urechii medii
  - cavitatea nazala
  335. Nitroderivati ai hidrocarburilor aromatice
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Anemie hemolitica dobandita
  ● Agranulocitoza
  ● Leucemii
  - leucemia limfoida
  - leucemia mieloida
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (granulomatoza pulmonara)
  ● Dermatite iritative de contact
  336. Nicotina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  337. Nitroanilina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  338. Nitro-anisol
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  339. Nitro-benzen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  340. Nitro-butan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  341. Nitro-etan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  342. Nitroetil-benzen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  343. Nitroglicol
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  344. Nitroglicerina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  345. Nitro-metan
  ● Intoxicatie acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  346. Nitro-naftalina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  347. Nitro-propan
  ● Intoxicatie acuta
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  348. Nitro-toluen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  349. Nitrozo-dimetil-amina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic mixt
  350. Nitrozo-metil-uree
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic mixt
  351. Nitrozo-metil-uretan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative de contact
  352. Octan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  353. Olivina
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - olivinoza
  354. Osmiu tetraoxid
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  355. Oxiclorura de fosfor
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  356. Oxizi de azot
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  357. Oxid de cadmiu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  358. Oxid de calciu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatite iritative de contact.
  ● Alte boli ale nasului şi ale sinusurilor nazale - ulcer nazal şi perforatia septului nazal
  359. Oxid de carbon
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  360. Oxid de difenilclorat
  ● Intoxicatie cronica
  361. Oxid de etilenă
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  362. Ozon
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Conjunctivite
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  363. Paration
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  364. Pentaboran
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  365. Pentacloretan
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  366. Pentaclorfenol
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact.
  367. Pentaclorura de fosfor
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  368. Pentaclorura de sulf
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  369. Pentan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact.
  ● Encefalopatie toxica
  370. Pentasulfura de fosfor
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  371. Percloretilen (tetraclor etilen)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  372. Perclor-metil-mercapan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  373. Petrol lampant
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  374. Picolinele
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  375. Piperidina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  376. Piridina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  377. Platina
  ● Rinita vasomotorie
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Astm bronsic mixt
  ● Dermatita iritativa de contact
  378. Plumb metalic, oxid de plumb şi alţi compuşi anorganici toxici
  ● Intoxicatie cronica
  ● Alte anemii
  - anemia sideroplastica secundară cauzată de medicamente şi toxine
  ● Encefalopatia toxica
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  - alte polineuropatii specifice
  379. Plumb tetractil şi tetrametil
  ● Intoxicatie acuta şi subacuta
  380. Presiunea atmosferica scăzută sau crescută
  ● Îmbolnăviri datorită compresiunilor şi decompresiunilor
  381. Propan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  382. Propilenimina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  383. Propil-glicidil-eter
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  384. Propiolactona
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Dermatite iritative de contact
  385. Pulberi de aluminiu
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - aluminoza pulmonara
  386. Pulberi de cărbune
  ● Pneumoconioza minerului la cărbune
  - antracoza
  387. Pulberi de caolin
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - caolinoza
  388. Pulberi de talc
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - talcoza
  389. Pulberi de mica
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - pneumoconioza prin mica
  390. Pulberi de olivina
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - olivinoza
  391. Pulberi de nefelina apatita
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - pneumoconioza prin nefelina apatita
  392. Pulberi de oxid de fier
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - sideroza
  393. Pulberi de dioxid de staniu
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - stanioza
  394. Pulberi de antimoniu
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - antimonioza
  395. Pulberi de baritina
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - baritoza
  396. Pulberi minerale şi pneumoconiogene (în afară de SiO(2) şi azbest)
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  397. Pulberi vegetale şi textile
  ● Astm bronsic alergic
  ● Dermatita alergica de contact
  ● Conjunctivite
  ● Rinita alergica
  ● Bisinoza
  ● Boala prelucratorilor de în
  ● Boli ale căilor aeriene cauzate de alte pulberi organice
  ● Pneumopatia alergica la pulberi organice
  - pneumopatia fermierului
  - bagasoza
  - pneumopatia crescatorilor de păsări
  - pneumopatia muncitorilor la prepararea maltului
  - pneumopatia crescatorilor de ciuperci
  - pneumopatia cojitorilor de artar
  - pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi organice
  398. Pulberi organice alergizante
  ● Astm bronsic alergic
  ● Rinita alergica
  ● Boli ale căilor aeriene cauzate de alte pulberi organice
  ● bisinoza
  ● boala prelucratorilor de în
  ● bOli ale căilor aeriene cauzate de alte pulberi organice
  ● Pneumopatia alergica la pulberi organice
  - pneumopatia fermierului
  - bagasoza
  - pneumopatia crescatorilor de păsări
  - pneumopatia muncitorilor la prepararea maltului
  - pneumopatia crescatorilor de ciuperci
  - pneumopatia cojitorilor de artar
  - suberoza
  - pneumopatia cauzată de sisteme de aer condiţionat şi de umidifierea aerului
  - pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi organice
  ● Dermatita alergica de contact
  ● Conjunctivite
  399. Radiatii ionozante
  ● Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)
  ● Radiodermite acute şi cronice
  ● Cataracta
  ● Hemopatii maligne (leucemii; leucemia limfoida, leucemia mieloida, alte leucemii cu celule specifice)
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Neoplasm al căilor aeriene superioare
  ● Neoplasm al pielii (non-melanom)
  ● Neoplasm osos
  400. Radiatii infrarosii
  ● Cataracta
  ● Keratite
  401. Radiatii ultraviolete
  ● Keratite
  ● Conjunctivite
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  402. Rasini epoxidice
  ● Astm bronsic alergic
  ● Dermatita alergica de contact
  ● Conjunctivite
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  403. Reţele electrice de înaltă tensiune, sub tensiune (munca la)
  ● Afecţiuni neuropsihice
  404. Ricin
  ● Astm bronsic alergic
  ● Dermatita alergica de contact
  ● Conjunctivite
  405. Seleniu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  406. Sevin
  ● Intoxicatie acuta
  407. Sistox
  ● Intoxicatie acuta
  408. Smoala
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  409. Solvent nafta
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  410. Staniu (compuşi organici)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  411. Stibiu
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  412. Stiren monomer
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Encefalopatie toxica
  413. Sulfat de dimetil
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  414. Sulfura de carbon
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  415. Suprasolicitarea analizatorului vizual
  ● Astenopie acomodativa
  ● Agravarea miopiei preexistente
  416. Suprasolicitarea aparatului locomotor
  ● Mononeuropatia membrelor superioare
  - sindrom de tunel carpian
  - leziuni ale nervului ulnar
  - leziuni ale nervului radial
  - alte mononeuropatii ale membrelor superioare
  ● Sinovite şi tenosinovite
  - tenosinovita stiloidei radiale
  ● Afecţiuni ale tesuturilor moi prin solicitare, suprasolicitare şi presiune
  - tenosinovita crepitanta cronica a mainii şi articulatiei pumnului
  - bursita olecraniana
  - bursita prepatelara
  ● Alte entesopatii
  - epicondilita mediala
  - epicondilita laterala
  417. Talc
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - talcoza
  418. Taliu
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  419. Tental
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  420. 2,4,5 T/acid (triclor-2,4,5-fenoxi)acetic/TEDP (tetra-etil-ditiono-pirofosfat)
  ● Intoxicatie acuta
  421. Telur
  ● Intoxicatie cronica
  422. Temperatura ridicată
  ● Soc caloric
  ● Colaps caloric
  ● Crampe calorice
  423. Temperatura scăzută
  ● Hipotermia
  ● Alte efecte ale temperaturii scăzute
  424. TEPP (tetra etil-pirofosfat)
  ● Intoxicatie acuta
  425. Terebentina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  426. Tetrabromura de acetilena
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivita
  427. Tetraclor-etilenă
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  428. Tetraclorura de carbon
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli hepatice toxice
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  429. Tetraclorura de titan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  430. Tetraclorura de plumb
  ● Intoxicatie acuta şi subacuta
  431. Tetrahidrofuran (dietilenoxid)
  ● Intoxicatie cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  432. Tetralina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  433. Tetranitrometan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  434. Tetril (2,4,6 trinitro fenil-metil nitramina)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  435. Tetraodix de osmiu
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  436. Thiram (disulfura de tetrametil tiuram)
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  437. Titan şi oxid de titan
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  438. Toluen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Encefalopatie toxica
  439. Toluidina
  ● Intoxicatie acuta
  440. Toluilendiamina
  ● Intoxicatie acuta
  441. Toluilen-diizocianat
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Astm bronsic mixt
  442. Toxafen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Conjunctivite
  443. Trepidatii
  ● Mononeuropatia membrelor superioare
  - sindrom de tunel carpian
  - leziuni ale nervului ulnar
  - leziuni ale nervului radial
  - alte mononeuropatii ale membrelor superioare
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  - alte polineuropatii specifice
  ● Sindromul Raynaud
  444. Tricloretan (metil cloroform)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Encefalopatie toxica
  445. Tricloretilen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Afecţiuni tubulare şi tubulointerstitiale produse de medicamente şi metale grele
  - nefropatia toxica neclasificata la alte capitole
  446. Triclor-propan
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  447. Triclorura de benzil (fenil cloroform)
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  448. Triclorura de fosfor
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  449. Trietilamina
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  450. Tricrezil-fosfat
  ● Intoxicatie acuta
  451. Trietilen-gligol
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  452. Trifluorura de azot
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  453. Trifluorura de bor
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  454. Trifluorura de clor
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  455. Trimetilen-trinitramida
  ● Intoxicatie cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  456. Trinitrofenol
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Intoxicatie cronica
  457. Trioxid de sulf
  ● Astm bronsic nonalergic
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  458. Trinitrotoluen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Cataracta
  ● Anemie hemolitica dobandita
  - alte anemii hemolitice nonautoimune
  459. Tungsten
  ● Alte boli pulmonare interstitiale
  ● Alte boli interstitiale cu fibroza
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - edem pulmonar acut cauzat de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  460. Tutun pulberi
  ● Rinita alergica
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Astm bronsic alergic
  461. Ulei mineral
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  ● Neoplasm bronsic şi pulmonar
  ● Alte neoplasme ale pielii (notă: "alte" se referă la nonmelanoame)
  462. Vanadiu
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - bronsita şi pneumonia cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  ● Conjunctivite
  463. Vibratii
  ● Mononeuropatia membrelor superioare
  - sindrom de tunel carpian
  - leziuni ale nervului ulnar
  - leziuni ale nervului radial
  - alte mononeuropatii ale membrelor superioare
  ● Polineuropatia cauzată de alţi agenţi toxici
  - alte polineuropatii specifice
  ● Sindromul Raynaud
  464. Vinil-Carbazal
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Dermatita iritativa de contact
  465. Vinil-toluen
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  466. Warfarina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  467. White spirit
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Conjunctivite
  ● Encefalopatie toxica
  468. Xilen
  ● Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  ● Encefalopatie toxica
  469. Xilidina
  ● Intoxicatie acuta şi cronica
  470. Zinc
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  ● Dermatita iritativa de contact
  471. Zirconiu
  ● Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
  - zirconioza
  ● Boli respiratorii cauzate de inhalarea de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - inflamatia căilor respiratorii superioare cauzată de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori
  - alte boli respiratorii acute sau subacute cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (RADS)
  - boli respiratorii cronice cauzate de substanţe chimice, gaze, fumuri şi vapori (emfizem, bronsiolita, fibroza)
  ● Conjunctivite
  ● Dermatita iritativa de contact
  472. Zgomot
  ● Hipoacuzie şi surditate de perceptie.
  3. Indicatori de răspuns
  * nu sunt specifici
  * pot fi utilizaţi pentru fundamentare strategie de sănătate şi securitate la locul de muncă
  * nu reprezintă criterii pentru aplicare metodologie de încadrare a unor locuri de muncă în condiţii de muncă deosebite
  ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ NOXA PROFESIONALĂ │ EFECTE │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ ZGOMOT │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ n.a.e.c.s. │ * Deplasarea temporară a pragurilor auditive pe frecventele înalte │
  │cu valori mai mari de 60dB(A) pentru solicitarea│(4000-8000 Hz) semnificativ statistic sau cu 6-10 dB la mai mult de 35% din │
  │neuropsihica deosebită şi >75 dB(A) pentru │subiecti la sfârşitul activităţii versus început. │
  │solicitarea neuropsihica crescută │ * Scăderea capacităţii de concentrare şi a atenţiei: evaluare prin scăderea │
  │ │semnificativ statistica sau la mai mult de 35% din subiecti a indicatorilor de │
  │ │la testele specifice la sfârşitul activităţii versus început. │
  │ │ * Scăderea timpilor de reactie la stimuli auditivi şi/sau vizuali semnificativ│
  │ │statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus │
  │ │început. │
  │ │ * Acuze auditive la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii │
  │ │versus început. │
  │ │ * Creşterea frecvenţei cardiace şi a tensiunii arteriale cu mai mult de 10mmHg│
  │ │cu valorile de referinţa, subdenivelarea segmentului ST-T cu mai mult de 1 mm, │
  │ │tulburări de ritm cardiac sau de conducere în timpul activităţii. │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ UNDE ELECTROMAGNETICE │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. Din domeniu vizibil (iluminat): Nivele de │ * Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la │
  │iluminare foarte mari sau foarte mici în raport │sfârşitul activităţii versus început al următorilor indicatori: acuitatea │
  │cu nivelele prevăzute de Anexa 19 din Normele │vizuala, funcţia de acomodare şi convergenta oculara, funcţia de adaptare la │
  │Generale de Protecţia Muncii sau cu valoarea de │intuneric ebluisarea, câmpul vizual, simtul cromatic, viteza perceptiei vizuale│
  │250-300 lx recomandată pentru activitatea de │miscarile oculopalpebrale (număr clipiri/minut), timpul de reactie la stimuli │
  │videoterminale de SR EN 2924 (numai în cazul în │vizuali, auditivi şi/sau combinatii ale acestora frecventa critica de fuziune │
  │care nivele de iluminare nu pot fi corectate │a imaginilor luminoase. │
  │datorită specificului activităţii: studiouri şi │ * Acuze vizuale şi oculare la mai mult de 35% din subiecti. │
  │platouri radio-TV, studiouri şi laboratoare │ │
  │foto, sali de dirijare trafic aerian, │ │
  │conducatori mijloace de transport, etc.) │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. Din domeniu infrarosu (radiaţie calorica): │ * Scăderea capacităţii de concentrare şi a atenţiei semnificativ statistic │
  │pentru unele locuri de muncă unde sursa de │sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început. │
  │căldură este reprezentată de radiatia solara │ * Disconfort termic evaluat pe baza standard SR EN 27730. │
  │ - în anotimpul cald temperatura uscata a │ * Coordonarea psihomotorie: modificări ale indicatorilor de randament şi │
  │aerului depăşeşte valoarea de 30-32 gradeC şi │corectitudine la probe, semnificative statistic sau la mai mult de 35% din │
  │nu se pot aplica prevederile ordonanţei │subiecti la sfârşitul activităţii versus început. │
  │nr. 99/2000. │ * Limita inferioară a suportabilitatii organismului uman. │
  │ │ * Coordonarea psihomotorie: modificări ale indicatorilor de randament şi │
  │ - în anotimpul rece temperatura uscata a │corectitudine la probe, semnificative statistic sau la mai mult de 35% din │
  │aerului mai mica de 12-10 gradeC (pentru │subiecti la sfârşitul activităţii versus început. │
  │locurile de muncă din exterior sau din │ * Scăderea temperaturii cutanate la nivel periferic. │
  │mijloacele de transport unde nu se pot aplica │ │
  │măsuri tehnice). │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3. din domeniu microunde şi radiofrecventa │ Modificări ale următorilor indicatori comparativ cu valorile de referinţa: │
  │ │ - hematologici şi imunologici: scăderea numărului de eritrocite, creşterea │
  │ │numărului de neutrofile, macrofage, scăderea numărului de limfocite T şi NK │
  │ │ - cardiovasculari: modificări ale frecvenţei cardiace, ale tensiunii │
  │ │arteriale, denivelari ale segmentului STT, tulburări de ritm cardiac şi de │
  │ │conducere. │
  │ │- endocrini: scăderea nivelului plasmatic al STH, creşterea FSH şi LH, scăderea│
  │ │T4, melatoninei, creşterea cortizonului şi corticosteronului. │
  │ │ Examen specific pentru determinarea tulburarilor de dinamica sexuală. │
  │ │ Examen specific pentru depistarea cataractei. │
  │ │ Frecventa acuzelor raportate (cefalee, ameteli, astenie, palpitatii, │
  │ │transpiratii profuze, anxietate, scădere ponderala, hipotonie musculara). │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. Vibratii │ │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4.a. Pentru vibratii discutate în anexele │ * Scăderea capacităţii de concentrare şi a atenţiei semnificativ statistic sau│
  │nr. 32-33-34 din Normele Generale de Protecţia │la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început. │
  │Muncii │ * Coordonarea psihomotorie ale indicatorilor de randament şi corectitudine la │
  │ │probe, semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul│
  │ │activităţii versus început. │
  │ │ * Frecventa acuzelor raportate sau a indicatorilor de morbiditate crescuti │
  │ │pentru leziuni ale aparatului locomotor (în special coloana vertebrala lombara)│
  │ │aparatului cardiovascular (HTA şi cardiopatie ischemica) şi afecţiuni │
  │ │neuropsihice. │
  ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4b. Pentru vibratii discutate în anexa nr. 35-36│ * Modificări semnificative static sau la mai mult de 35% din subiecti la │
  │din Normele Generale de Protecţia Muncii │testul de provocare la rece sau testul presor la rece comparativ de referinţa. │
  │ │ * Frecventa acuzelor raportate sau a indicatorilor de morbiditate pentru │
  │ │afecţiuni ale aparatului locomotor (în special la nivelul membrelor superioare)│
  │ │ale aparatului digestiv şi sistemului nervos (parestezii, tulburări trofice │
  │ │leziuni electromiografice). │
  │ │ │
  └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  INDICATORI (PARAMETRI) VALORI NESPECIFICE OBSERVAŢII
  1. INDICATORI FIZIOLOGICI
  1.a. Frecventa cardiaca Creşterea frecvenţei cardiace instantanee sau medie/minut cu mai mult de 20 bătăi comparativ cu valori de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mentala) şi/sau cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihica, zgomot, microclimat nefavorabil)
  Creşterea frecvenţei cardiace instantanee sau medie/minut cu mai mult de 40 de bătăi comparativ cu valori de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mental-emotional) - în procesele de muncă cu constrângere temporala, cu factori necontrolabili, activitate cu publicul
  Scăderea semnificativ statistica sau la mai mult de 35% din subiecti a frecvenţei cardiace medii/ciclu de activitate comparativ cu valorile de referinţa sau din celelalte cicluri de activitate Oboseala neuropsihica în activităţi monoton repetitive (conducere mijloace de transport, supraveghere panouri de comanda, etc.)
  1.b. Parametrii variabilitatii frecven- tei cardiace (densita- tea de putere în banda LF,HF, raportul LF/HF, etc.) Modificări (cresteri sau scaderi) în raport cu valorile de referinţa sau în raport cu valorile medii/ciclu de activitate la mai mult de 35% din subiecti sau modificări semnificative statistic pe esantion repre- zentativ de personal Markeri pentru solicitarea cognitiva (mentala şi mental-emotionala).
  1.c. Tulburări de ritm cardiac şi conducere, denivelari ale segmen- tului ST-T (modificări tranzitorii) Prezenta tulburarilor de ritm cardiac şi conducere în timpul activităţii. Sub şi supra denivelari ale segmentului ST-T mai mari de 1 mm în timpul activităţii Manifestări determinate de expunere la cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihica, zgomot, microclimat nefavorabil, câmpuri electromag- netice).
  1.d. Modificări ale tensiunii arteriale Creşterea tensiunii arteriale sistolice şi/sau diastolice cu mai mult de 10 mmHg pe parcursul activităţii comparativ cu valorile medii/perioada monitorizata sau cu valorile de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mentala) şi/sau cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihica, zgomot, microclimat nefavorabil)
  Creşterea tensiunii arteriale sistolice şi/sau diastolice cu mai mult de 40 mmHg pe parcursul activităţii comparativ cu valorile medii/perioada monitorizata sau cu valorile de referinţa Reactie de stres determinata de solicitarea cognitiva (mental-emotional) - în procesele de muncă cu constrângere temporala, cu factori necontrolabili, activitate cu publicul
  2. INDICATORI ENDOCRINI
  2.a. Modificări ale concentratiei urinare sau serice a catecolaminelor şi/sau a acidului vanilmandelic Cresteri sau scaderi semnificative statistic la sfârşitul activităţii versus început sau Cresteri sau scaderi la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  2.b. Modificări ale concentratiei hormoni- lor corticosteroizi (cortizol seric sau salivar, ACTH, etc.) Exemplu: creşterea concentratiei de cortizol salivar cu mai mult de un ng/ml la doua determinări succesive pe parcursul activi- tatii sau creşterea concentratiei de cortizol salivar cu mai mult de 15% faţă de valorile asteptate pentru un anume moment al zilei Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  2.c. Modificări ale concentratiei de prolactina Creesterea concentratiei de prolactina semnificativ statistic sau la mai mult de 35% din subiecti comparativ cu valorile de referinţa Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  3. Indicatori bio- chimici: trigliceride serice, colesterol total, HDL colesterol, fibrinogen, timp de coagulare Creşterea trigliceridelor serice, colestero- lului total, scăderea HDL colesterolului, creşterea fibrinogenului, scăderea timpului de coagulare comparativ cu valorile normale Reactie de stres în activităţi cu solicitare neuropsihica deosebită
  4. INDICATORI PSIHOFIZIOLOGICI
  4.a. Analizorul vizual: acuitatea vizuala, funcţia de acomodare şi convergenta oculara, funcţia de adaptare la intuneric, ebluisarea, câmpul vizual, simtul cromatic, viteza per- ceptiei vizuale, miscarile oculopalpe- brale (număr clipiri/ minut) Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala psihofiziologica
  4.b. Analizorul auditiv pragurile auditive Deplasarea temporară semnificativă statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început (în special deplasarea pragurilor auditive cu 5-10 dB pe frecventele înalte) Oboseala psihofiziologica
  5. INDICATORI PSIHOLOGICI
  5.a. Timpul de reactie la stimuli vizuali, auditivi şi/sau combi- natii ale acestora Cresteri ale letentelor psihomotorii semni- ficative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala psihofiziologica
  5.b. frecventa critica de fuziune a imaginilor luminoase Scaderi semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala psihofiziologica
  5.c. coordonarea psihomotorie Modificări ale indicatorilor de randament şi corectitudine la probe semnificative statis- tic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.d. reflexul electrodermal Cresteri ale rezistentei electrice a pielii semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.e. volumul, distri- butia şi concentrarea atenţiei Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.f. memoria de durata scurta şi medie Scaderi ale volumului, duratei de păstrare şi capacităţii de reproducere semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  5.g. randamentul pro- ceselor nervoase superioare (analiza- sinteza, rationament, gandire logica, reprezentare spatiala) Modificări semnificative statistic sau la mai mult de 35% din subiecti la sfârşitul activităţii versus început Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  6. INDICATORI PSIHOCOMPORTAMENTALI
  6.a. frecventa acuzelor raportate (psihoafec- tive, neurovegetative, senzitiv-senzoriale, tulburări de somn şi insertie socială) Raportate de mai mult de 35% din subiecti la limitele de atenţionare ale scalelor respective Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  6.b. Neuroticism, anxietate, oboseala, hiperactivare-hipoacti- vare, sindroamele stres-dependente de burn-out, tense şi mobing Prezente la mai mult de 35% din subiecti la limitele de atenţionare ale probelor respective Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica
  6.c. Modificări ale dinamicii şi structurii personalităţii Prezente la mai mult de 35% din subiecti la limitele de atenţionare ale probelor respective Oboseala sau hiperactivare psihofiziologica


  --------------