LEGE nr. 29 din 12 martie 1997
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 martie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 26 iulie 1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, cu modificarea tabelului din anexa, care va avea următorul cuprins:
       
    "ANEXĂ
    NORME DE VENIT stabilite în funcţie de numărul de persoane care lucrează în cadrul reprezentanţei
    Tipul de reprezentanţăVenitul anual impozabil - lei -
    A (1-2 persoane)19.750.000
    B (3-5 persoane)61.050.000
    C (6-8 persoane)119.550.000
    D (peste 8 persoane)242.800.000"

  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  -------------