RECTIFICARE nr. 578 din 13 iulie 2023referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 578/2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 27 iulie 2023
  În anexa (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009) la Hotărârea Guvernului nr. 578/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 14 iulie 2023, se face următoarea rectificare:– la Structura organizatorică a Ministerului Justiției, în loc de:
  Cabinet ministru

  Corpul de consilieri al ministrului
  Direcția Națională de Probațiune*)

  Serviciul informații clasificate

  se va citi:
  Cabinet ministru

  Corpul de consilieri al ministrului
  Direcția Națională de Probațiune*)
  Serviciul informații clasificate

  Compartimentul publicitate mobiliară

  -----