ORDONANTA nr. 4 din 23 iulie 1993
privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 30 iulie 1993  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 58 din 10 iulie 1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Unităţile aparţinând cultelor religioase, recunoscute, din România, precum şi instituţiile de învăţământ teologic, din subordinea acestora, neincadrate în învăţământul de stat, primesc ca sprijin, prin bugetul de stat, contribuţii care să asigure o completare a drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
  Contribuţia bugetului de stat se asigura pentru personalul angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita prevederilor bugetare anuale, în suma globală stabilită după cum urmează:
  - pentru personalul angajat în unităţile de cult din ţara prevăzute la alin. 1, o contribuţie echivalenta cu salariul minim brut pe ţara;
  - pentru personalul trimis sa deserveasca aşezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să-şi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate.


  Articolul 2

  Fondurile de la bugetul de stat pentru contribuţiile prevăzute la art. 1 alin. 2, inclusiv cele pentru plata cotelor de asigurări sociale şi a celor pentru fondul de şomaj, aferente, se vor asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte începând cu data de 1 iulie 1993.


  Articolul 3

  Influentele financiare ce deriva din aplicarea prezentei ordonanţe, pentru anul 1993, se asigura din fondurile aprobate Secretariatului de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993 şi legile rectificative ulterioare.


  Articolul 4

  Respectarea destinaţiei fondurilor de la bugetul de stat este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi celorlalte organe cu drept de control stabilite prin lege.


  Articolul 5

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu luna iulie 1993.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Secretariatul de Stat pentru Culte,
  Gheorghe Vladutescu,
  secretar de stat
  -----------