LEGE nr. 122 din 19 iunie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 iunie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 29 ianuarie 1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, emisă în temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 3 alineatul (2) se abroga.
  2. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic. Dacă exista o disproportie vădită între valoarea declarata de părţi şi valoarea de circulaţie, notarul va amana autentificarea actului până la stabilirea valorii de circulaţie, prin expertiza efectuată la cererea Camerei notarilor publici, pe cheltuiala acesteia; în acest caz, autentificarea se taxeaza la valoarea astfel stabilită."
  3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unităţile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni.
  (2) Persoanele juridice plătesc taxele de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal."
  4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, în condiţiile şi cu destinaţia prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru."
  5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei, la iniţiativa Ministerului Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor."
  6. În tot cuprinsul ordonanţei, expresia act ascuns se înlocuieşte cu expresia act secret.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  PAULA MARIA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  ----------