HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 ianuarie 2006
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită, la sol, mai mare de 150 mp şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosinţă:
  a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;
  b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare;
  c) clădiri pentru afaceri şi comerţ;
  d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;
  e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;
  f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;
  g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;
  h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;
  i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;
  j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S+P+4 etaje."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Bucureşti, 12 ianuarie 2006.
  Nr. 37.
  __________