HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005privind Regulamentul Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 24 octombrie 2005.
  Nr. 28.

  ANEXĂ

  REGULAMENTUL SENATULUI

  -----