ORDIN nr. 2.005 din 27 iunie 2008pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008
  În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile:– art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007;– Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;– Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003;– Hotărârii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice;– Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale,
  ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, administrațiile finanțelor publice municipale, orășenești, comunale și ale sectoarelor municipiului București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și persoanele juridice beneficiare de împrumuturi garantate de stat sau subîmprumutate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.079/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 iulie 2006.

  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat

  București, 27 iunie 2008.
  Nr. 2.005.

  Anexa

  NORME
  privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și
  reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice
  a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi