HOTĂRÂRE nr. 114 din 12 septembrie 2022pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 13 septembrie 2022
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 23 iunie 2022, punctul XVII se modifică și va avea următorul cuprins:XVII. Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială;

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 12 septembrie 2022.
  Nr. 114.
  -----