HOTĂRÂRE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii
  și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat

  București, 12 decembrie 2007.
  Nr. 1.502.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare,
  virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia