HOTĂRÂRE nr. 846 din 31 decembrie 1992
privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin reorganizarea actualului Institut de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 25 ianuarie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică, prin reorganizarea actualului Institut de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, cu sediul în Bucureşti.


  Articolul 2

  Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă realizează, în principal, următoarele activităţi:
  a) elaborarea normelor tehnice de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă pe baza cercetărilor aplicative privitor la evaluarea capacităţii de prestaţie psihofizica a invalizilor şi handicapaţilor;
  b) fundamentarea normelor de insertie socio-profesională a invalizilor şi handicapaţilor, inclusiv orientarea sau reorientarea acestora, precum şi calificarea şi recalificarea lor;
  c) selectarea profesiunilor şi locurilor de muncă accesibile invalizilor şi handicapaţilor, precum şi adaptarea acestora în raport cu tipul şi severitatea handicapului pe baza cercetărilor de profesiologie medicală;
  d) efectuarea de expertize medico-legale ale capacităţii de muncă la cererea Institutului Medico-Legal, respectiv a instanţelor judecătoreşti;
  e) efectuarea de expertize ale capacităţii de muncă şi activităţii stabilite de legislaţia în vigoare sau dispuse de organele administraţiei publice;
  f) acordarea de asistenţa tehnica pentru reţeaua de specialitate, concretizata în supravegherea activităţii unităţilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, efectuarea de acţiuni de îndrumare şi control în teren, rezolvarea cazurilor-problema prin internare în institut şi elaborarea de consultaţii de investigatie, metodologice şi avize tehnice definitive care se aplică obligatoriu;
  g) asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului de învăţămînt pentru formarea şi perfecţionarea cadrelor de specialitate de către Catedra de profil din cadrul Universitatii de Medicina şi Farmacie din Bucureşti.


  Articolul 3

  Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se organizează în limita numărului existent de posturi la Institutul de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, iar structura organizatorică se stabileşte şi se aproba de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.


  Articolul 4

  Patrimoniul şi personalul Institutului de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă Bucureşti se transfera, pe data infiintarii, la Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.


  Articolul 5

  Cheltuielile de funcţionare se asigura integral din bugetul de stat, respectiv din fondurile aprobate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la capitolul "cheltuieli pentru sănătate".


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1720/1970, precum şi alte dispoziţii contrare.
  ────────────────