HOTĂRÂRE nr. 410 din 20 iulie 1998
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind reglementarea datoriei Republicii Socialiste Vietnam către România, semnat la Hanoi la 15 noiembrie 1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 iulie 1998  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind reglementarea datoriei Republicii Socialiste Vietnam către România, semnat la Hanoi la 15 noiembrie 1997.


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor, administratorul şi depozitarul acordului*) menţionat la art. 1, şi Ministerul Industriei şi Comerţului sunt autorizate sa aducă la îndeplinire prevederile acestuia.
  ----------- Notă *) Acordul se transmite Ministerului Finanţelor.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Elena Zamfirescu,
  secretar de stat
  --------------