ORDIN nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 6.595 din 29 noiembrie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere Adresa Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" - Secţia chirurgie vasculară înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 55.932 din 8 septembrie 2016 şi acordul Colectivului de lucru al AP-EVA,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 16 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 20 litera a), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) tratamentul pacientului critic cu afecţiuni vasculare periferice în primele 72 de ore de la diagnosticare:".
  2. La articolul 20 litera b), după punctul 5 se introduc 29 de noi puncte, punctele 6-34, cu următorul cuprins:
  "6. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;
  7. proteze vasculare (Dacron, argint, PTFE);
  8. sonde Fogarty;
  9. seturi pentru cell saver;
  10. shunt carotidă;
  11. petece vasculare;
  12. set peridurală;
  13. catetere arteriale;
  14. catetere venoase centrale;
  15. câmpuri sterile chirurgicale de unică folosinţă;
  16. halate chirurgicale de unică folosinţă;
  17. câmpuri de incizie impregnate cu iod şi neimpregnate;
  18. catetere, seturi şi substituenţi pentru dializa acută;
  19. set aspirator plagă;
  20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;
  21. creion bisturiu electric;
  22. material hemostatic;
  23. tub dren siliconat;
  24. dispozitiv recoltare vena safena;
  25. sistem aspiraţie drenaj plagă;
  26. sistem drenaj toracic;
  27. set tourniquet cu şnur inclus;
  28. set tourniquet adulţi;
  29. încălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare;
  30. set încălzitor sânge pacient;
  31. ceară stern;
  32. vavulotom;
  33. filtre carotidiene;
  34. baloane angioplastie."


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.
  Nr. 1.365.
  -------