ORDIN nr. M.81 din 19 aprilie 2021privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 22 aprilie 2021
  Ca semn de înaltă cinstire și recunoștință pentru faptele de arme săvârșite de veteranii de război pe fronturile celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și pentru cinstirea memoriei celor peste 750.000 de foști camarazi ai lor care și-au dat jertfa supremă pe câmpurile de bătălie,
  având în vedere prevederile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Cu prilejul Zilei de 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război, în anul 2021 se avansează onorific în gradul următor ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în retragere, veterani de război, astfel:
  a) ofițerii: – locotenent-coloneii/căpitan-comandorii, în gradul de colonel/comandor; – maiorii/locotenent-comandorii, în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor; – căpitanii, în gradul de maior/locotenent-comandor; – locotenenții, în gradul de căpitan; – sublocotenenții/aspiranții, în gradul de locotenent;
  b) maiștrii militari: – maiștrii militari clasa I, în gradul de maistru militar principal; – maiștrii militari clasa a II-a, în gradul de maistru militar clasa I; – maiștrii militari clasa a III-a, în gradul de maistru militar clasa a II-a; – maiștrii militari clasa a IV-a, în gradul de maistru militar clasa a III-a; – maiștrii militari clasa a V-a, în gradul de maistru militar clasa a IV-a;
  c) subofițerii: – plutonierii adjutanți, în gradul de plutonier adjutant principal; – plutonierii majori, în gradul de plutonier adjutant; – plutonierii, în gradul de plutonier major; – sergenții majori, în gradul de plutonier; – sergenții, în gradul de sergent major.


  Articolul 2

  Maiștrilor militari principali și plutonierilor adjutanți principali, în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sublocotenent/aspirant.


  Articolul 3

  Centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București vor lua măsuri pentru înscrierea în livretele militare a gradelor în care au fost înaintați veteranii de război, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 4
  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează aplicabilitatea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.69/2019 privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2019.

  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă

  București, 19 aprilie 2021.
  Nr. M.81.
  ----