ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 21 februarie 2006  Având în vedere prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, precum şi ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va lua măsuri pentru aplicarea unitară a prevederilor normelor prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Începând cu aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare se abrogă.
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 februarie 2006.
  Nr. 1.184.


  Anexă

  NORMA 06/02/2006