ORDIN nr. 95 din 18 iunie 2021pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 25 iunie 2021
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  După alineatul (3) al articolului 9 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 24 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dispozițiile alin. (3) nu se aplică în cazul comodatelor ce au ca obiect bunuri mobile, încheiate între unități, instituții sau structuri ale MAI și instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat

  București, 18 iunie 2021.
  Nr. 95.
  ----