HOTĂRÂRE nr. 757 din 10 septembrie 2020privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 septembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă alocarea sumei de 20.931 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020.


  Articolul 2

  Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 20.931 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.


  Articolul 3

  Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.


  Articolul 4

  Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2020.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 10 septembrie 2020.
  Nr. 757.

  ANEXĂ

  REPARTIZAREA
  sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale


  Nr. crt.

  Obiectivul

  Unitatea administrativ-teritorială

  Suma alocată
  - mii lei -

  1

  2

  3

  4

  TOTAL

  20.931

  1)

  Județ Bacău Total, din care:

  13.596

  1

  Refacere 24 km DJ 252 F Ungureni

  Județul Bacău

  366

  2

  Refacere 1,15 km drum sătesc satul Cotumba

  Comuna Agăș

  1.771

  Refacere Școală Gimnazială satul Cotumba

  Refacere 0,05 km apărare mal satul Cotumba

  Decolmatare 2,2 km râu satul Cotumba

  Refacere 0,1 km împrejmuire școală gimnazială satul Cotumba

  Refacere 0,04 km apărare mal satul Diaconești

  3

  Decolmatare 1,19 km albie pârăul Asău satul Apa Asău

  Comuna Asău

  956

  Refacere 0,3 km drum sătesc satul Apa Asău

  Refacere 0,4 km drum comunal satul Păltiniș

  Decolmatare 0,13 km albie pârăul Asău satul Păltiniș

  4

  Refacere 0,2 km drum sătesc DS 356 satul Berești-Tazlău

  Comuna Berești-Tazlău

  206

  Refacere 0,7 km drum sătesc DS 366 satul Enăchești

  Refacere 1,6 km drum comunal satul Tescani

  Refacere 0,6 km drum sătesc satul Tescani

  5

  Refacere 1,3 km drum sătesc satul Cuchiniș

  Comuna Brusturoasa

  4.918

  Refacere 0,05 km apărare mal satul Brusturoasa

  Decolmatare 0,5 km pârâul Corbului satul Brusturoasa

  Decolmatare 1 km torent satul Brusturoasa

  Refacere 0,85 km drum sătesc satul Brusturoasa

  Refacere 1,79 km drum sătesc satul Hângănești

  Refacere 1,1 km apărare mal satul Hângănești

  Refacere 0,1 km drum sătesc satul Buruieniș

  Refacere 3 km drum comunal DC 144 satul Buruienișul de Sus

  Refacere 1,42 km drum sătesc satul Buruienișul de Sus

  6

  Refacere 3,186 km drum sătesc satul Dofteana

  Comuna Dofteana

  2.051

  Refacere 0,01 km tubulatură podeț satul Dofteana

  Refacere 2,252 km drum sătesc satul Ștefan Vodă

  Refacere 3,343 km drum sătesc Hăghiac

  Refacere 2,958 km drum sătesc satul Cucuieți

  Refacere 2,443 km drum comunal 131A satul Seaca

  Refacere 0,56 km drum sătesc satul Seaca

  7

  Refacere 0,01 km străzi satul Măgirești

  Comuna Măgirești

  81

  Refacere 1,215 km străzi satul Stănești

  Refacere 0,1 km străzi satul Prăjești

  8

  Refacere 1 km drum sătesc satul Palanca

  Comuna Palanca

  392

  Refacere 1 km stradă satul Popoiu

  Refacere 0,3 km mal pârâu Popoiu, satul Popoiu

  Decolmatare 0,35 km albie pârâu Popoiu, satul Popoiu

  Refacere 2 punți pietonale tablier metalic, satul Ciugheș

  Refacere 3,71 km drumuri sătești satul Ciugheș

  9

  Refacere 1,1 km drumuri sătești satul Parava

  Comuna Parava

  122

  Refacere 1 podeț tubular drum sătesc Parava

  Refacere 0,35 km drumuri sătești satul Teiuș

  Refacere 2,6 km drumuri sătești satul Drăgușani

  10

  Refacere 3 km drum sătesc satul Pârjol

  Comuna Pârjol

  577

  Refacere 1,5 km drum sătesc satul Băsești

  Refacere 3,4 km drum sătesc satul Pustiana

  Refacere 3,5 km drum sătesc satul Băhnășeni

  Refacere 1,5 km drum sătesc satul Câmpeni

  Refacere 2 km drum sătesc satul Hăineala

  11

  Refacere 3,05 km drum sătesc satul Conțești

  Comuna Sascut

  649

  Refacere 6,49 km drum sătesc satul Pâncești

  Refacere 0,9 km drum sătesc satul Schineni

  Refacere 4,65 km drum sătesc satul Sascut

  12

  Refacere 1,6 km străzi satul Cucuieți

  Comuna Solonț

  96

  Refacere 0,5 km străzi satul Solonț

  Decolmatare 0,025 km șanț satul Sărata

  13

  Refacere 9,157 km străzi satul Târgu Trotuș

  Comuna Târgu Trotuș

  892

  Refacere 0,9 km drum comunal satul Tuta

  Refacere 6,898 km străzi satul Tuta

  Refacere 2,9 km drum comunal satul Viișoara

  Refacere 6,072 km străzi satul Viișoara

  Refacere 0,696 km drumuri vicinale în administrarea Consiliul Local Târgu Trotuș - satul Viișoara

  Refacere 1 podeț drum sătesc satul Viișoara

  14

  Refacere 3 km drum comunal satul Botești

  Comuna Ungureni

  484

  Refacere 0,7 km drum sătesc satul Gârla Anei

  Refacere 11 km drum sătesc satul Bibirești

  Refacere 2,6 km drum sătesc satul Bărtășești

  15

  Refacere 1,7 km străzi satul Zemeș

  Comuna Zemeș

  35

  2)

  Județ Caraș-Severin Total, din care:

  160

  1

  Refacere podeț pe DJ 571 C la ieșirea din satul Pârneaura, intersecție cu drumul spre Mănăstire, avariat pe o lungime de 6 m și lățime de 5 m (comuna Socol, satul Pârneaura)

  Județul Caraș-Severin

  20

  2

  Refacere mal stâng distrus prin eroziune pe 0,5 km și înălțime 1,5 m și mal drept distrus prin eroziune pe 0,5 km și înălțime 1,5 m, pârâu Merișoru, satul Glimboca

  Comuna Glimboca

  73

  Refacere albie pârâu Merișor, avariată prin colmatare pe 0,5 km

  3

  Refacere 0,4 km drum vicinal agricol, satul Rusca, zona Poiana Ruscă

  Comuna Teregova

  36

  4

  Refacere pod peste râul Pogăniș, satul Vermeș

  Comuna Vermeș

  31

  Refacere mal erodat (construcție hidrotehnică), fixarea malului în praguri compromisă, amonte Valea Simeria, satul Izgar

  Refacere prag din beton distrus pe o lungime de 11 m (construcție hidrotehnică), satul Vermeș

  Refacere pod, satul Izgar, extravilan pe Valea Satului

  3)

  Județ Gorj Total, din care:

  970

  1

  Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,13 km străzi str. Vâlceaua - localitatea Pociovaliștea

  Orașul Novaci

  90

  Refacere 1 podeț Str. Gilortului oraș Novaci

  2

  Refacere infrastructură și parte carosabilă la străzi (str. Pisoi - 0,75 km,
  str. Lăzăroni - 0,45 km localitatea Vâlcele, str. Sanda - 0,15 km, Str. Vișinei - 0,15 km, str. Dodenciu - 0,10 km, Str. Bisericii - 0,10 km localitatea Topești)

  Orașul Tismana

  350

  3

  Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumuri comunale (DC 27 - 1,9 km satul Bârzeiu, DC 27 - 1,7 km satul Scurtu)

  Comuna Berlești

  530

  Refacere străzi (DS 14 - 0,5 km str. Boierești, satul Lihulești)

  Refacere 6 podețe (4 podețe DC 27 satul Bârzeiu, 1 podeț pe DC 27 satul Scurtu, 1 podeț pe DS14 satul Lihulești)

  4)

  Județ Harghita Total, din care:

  1.749

  1

  Refacere DJ 124 (km 6 + 700-7 + 000, 8 + 500-9 + 100, 11 + 250 - 11 + 750, comuna Mihăileni) - 1,4 km

  Județul Harghita

  321

  Refacere pod pe DJ 127B (în dreptul proprietății cu nr. 1297 din satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos) - 1 buc.

  Refacere zid de sprijin pe DJ 123 (HM 39 mal drept, HM 38 mal drept, HM 31 - 32 mal drept) - 0,14 km

  2

  Refacere strada Bem Jozsef (de la nr. 136 până la nr. 19) - 0,2 km

  Municipiul Odorheiu Secuiesc

  90

  Refacere strada Ady Endre (de la nr. 11 până la nr. 39) - 0,25 km

  Refacere strada Sântimbru (de la nr. 1 până la nr. 33) - 0,15 km

  Refacere strada Komis Ferenc (de la nr. 7 până la nr. 23) - 0,11 km

  3

  Refacere Strada Rozelor (km 0 + 000 - 0 + 250, satul Goagiu) - 0,25 km

  Comuna Avrămești

  54

  Refacere strada Fazakas (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Goagiu) - 0,15 km

  Refacere strada Borbely (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Goagiu) - 0,15 km

  Refacere strada Malom (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Avrămești) - 0,15 km

  Refacere strada Laszlo (km 0 + 000 - 0 + 200, satul Avrămești) - 0,2 km

  Refacere strada Vasvar (km 0 + 000 - 0 + 400, satul Avrămești) - 0,4 km

  Refacere strada Alszek (km 0 + 000 - 0 + 200, satul Avrămești) - 0,2 km

  Refacere strada Timar (km 0 + 000 - 0 + 100, satul Avrămești) - 0,1 km

  Refacere strada Gere (km 0 + 000 - 0 + 150, satul Avrămești) - 0,15 km

  4

  Refacere surpare mal și rupere acostament pe DC 232, km 4 + 800 (satul Valea Boroș) - 0,02 km

  Comuna Lunca de Jos

  152

  Refacere spălare cale de rulare DC 235, km 0 + 600 - 3 + 600 (satul Valea Capelei) - 3 km

  Refacere eroziune de mal lângă DC 320, în dreptul casei cu nr. 577 (satul Lunca de Jos) - 0,05 km

  Refacere pod pe DC 333 peste pârâul Valea Rece, lângă Biserica Sf. Emeric (satul Valea Rece) - 1 buc.

  Refacere DC 335 Solomaș, 1 km în amonte de la casa cu nr. 1144 (satul Valea Rece) - 1 km

  Refacere DC 331 Bandi, km 0 + 100 - 0 + 900 (satul Valea Rece) - 0,8 km

  5

  Refacere podeț pe str. Csorosza, satul Mihăileni - 1 buc.

  Comuna Mihăileni

  744

  Refacere străzi pietruite în satul Mihăileni (str. Tokeszege - 0,7 km, str. Godrosut - 1,2 km, str. Csorosza - 1,7 km)

  Refacere drumuri forestiere și agricole în satul Mihăileni (drum Cibre - 0,3 km, drum Vasfuvo - 1,07 km, drum Csorosza - 3,5 km)

  Refacere străzi pietruite, satul Nădejdea (str. Kalvaria - 0,2 km, str. Racokszere - 0,1 km, str. Megyesek - 0,4 km, str. Koncok - 0,1 km)

  Refacere drumuri forestiere și agricole în satul Nădejdea, situate în zonele: Nagyparlag/Tasza - 2,3 km, Banyautja - 1,9 km, Derlo - 0,6 km, Kokenyes - 0,5 km, Carina - 0,7 km, Rompaca - 0,5 km

  Refacere colmatare rețea de alimentare cu apă și canalizare în satul Văcărești - 0,2 km

  Refacere podeț cu structură de șine metalice și podină din lemn în satul Livezi, zona Re - 1 buc.

  Refacere DC 111, amonte de intersecția cu DJ 124, satul Livezi - 1,5 km

  Refacere drum forestier și agricol, în continuarea DC 111 spre zona Naskalat, satul Livezi - 3 km

  6

  Refacere podețe în satul Săcel (în dreptul caselor cu nr. 61 și 34) - 2 buc.

  Comuna Săcel

  158

  Refacere străzi în satul Săcel (de la casa cu nr. 33 până la casa cu nr. 55) - 0,95 km

  Refacere strada Ungureni 3 în satul Vidacut (de la casa cu nr. 12 până la casa cu nr. 68) - 1,1 km

  Refacere apărări de mal cu gabioane, strada Ungureni 3, în dreptul casei cu nr. 68 - 0,05 km

  7

  Refacere spălare cale de rulare la drumurile sătești 649 și 709 din satul Sânmartin - 0,5 km

  Comuna Sânmartin

  30

  8

  Refacere drum comunal 143, km 2 + 000 - 3 + 000 - 1 km

  Comuna Vărșag

  200

  Refacere drum comunal 137, km 4 + 200 - 7 + 200 - 3 km

  Refacere drum comunal 141, km 0 + 500 - 1 + 500 - 1 km

  Refacere drum comunal 142, km 1 + 030 - 1 + 530 - 0,5 km

  5)

  Județ Maramureș Total, din care:

  2.855

  1

  Refacere străzi - 0,61 km

  Orașul Dragomirești

  145

  2

  Refacere podeț - satul Săliștea de Sus

  Orașul Săliștea de Sus

  282

  Refacere drum comunal - 1,5 km, satul Săliștea de Sus

  Refacere străzi - 2,44 km, satul Săliștea de Sus

  3

  Refacere două podețe și traversări pietonale, orașul Vișeu de Sus

  Orașul Vișeu de Sus

  1.040

  Refacere străzi - 16,9 km, satul Vișeu de Sus

  4

  Refacere drum comunal satul Șișești - 0,4 km

  Comuna Șișești

  218

  Refacere străzi satul Șișești - 0,12 km

  Refacere drum comunal satul Șurdești - 0,8 km

  Refacere străzi satul Șurdești - 0,8 km

  Refacere drum comunal satul Bontăieni - 0,4 km

  Refacere străzi satul Bontăieni - 0,18 km

  Refacere străzi satul Negreia - 1,05 km

  Refacere străzi satul Plopiș - 0,6 km

  Refacere străzi satul Dănești - 0,8 km

  Refacere străzi satul Cetățele - 0,12 km

  5

  Refacere străzi - 1 km satul Ruscova

  Comuna Ruscova

  24

  6

  Refacere două podețe satul Bogdan Vodă

  Comuna Bogdan Vodă

  301

  Refacere străzi satul Bogdan Vodă - 2,45 km

  Refacere patru podețe, satul Bocicoel

  Refacere cămin cultural, satul Bocicoel

  Refacere străzi - 4,85 km, satul Bocicoel

  7

  Refacere străzi - 11,3 km, satul Vișeu de Jos

  Comuna Vișeu de Jos

  560

  8

  Refacere străzi - 3 km, satul Călinești

  Comuna Călinești

  185

  9

  Refacere străzi - 0,8 km, satul Tulgheș

  Comuna Mireșu Mare

  18

  Refacere străzi - 1,2 km, satul Iadăra

  Refacere străzi - 1 km, satul Remeți pe Someș

  10

  Refacere 3 podețe, satul Larga

  Comuna Suciu de Sus

  20

  Refacere străzi - 5 km, satul Larga

  11

  Refacere drum comunal - 0, 5 km, satul Coaș

  Comuna Coaș

  6

  Refacere străzi - 1,5 km, satul Coaș

  Refacere drum comunal - 2 km, satul Întrerâuri

  12

  Refacere străzi satul Glod - 1,6 km

  Comuna Strâmtura

  56

  6)

  Județ Mehedinți Total, din care:


  1.601

  1

  Refacere stradă degradată pe 0,1 km - satul Valea Petrii, drum comunal DC degradat pe 0,8 km, 3 străzi degradate pe 2 km - satul Sălătruc, 6 străzi degradate pe 1,3 km - satul Bâltanele, stradă degradată pe 0,9 km - satul Blidaru, 15 străzi degradate pe 5,72 km - satul Greci

  Comuna Greci

  865

  2

  Refacere 3 străzi degradate pe 0,65 km - satul Breznița Motru, Drum comunal DC 82 degradat pe 0,7 km - satul Valea Teiului, stradă degradată pe 0,4 km - satul Coșovăț, stradă degradată pe 0,7 km - satul Plai

  Comuna Breznița Motru

  196

  3

  DC 9 degradat pe 3 km - satul Balotești, drum sătesc (Drumul principal Schitul Topolniței) degradat pe 3 km - satul Schitul Topolniței de Sus

  Comuna Izvoru Bârzii

  540

  -----