ORDIN nr. 4.802 din 20 octombrie 2014 (*actualizat*)
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
(actualizat la data de 2 octombrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • ----------
  În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie

  Bucureşti, 20 octombrie 2014.
  Nr. 4.802.

  Anexă

  METODOLOGIE 20/10/2014