ORDIN nr. 270 din 30 septembrie 1992
privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NR. 270/30/09/1992
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII NR. 954/23/09/1992
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 24 noiembrie 1992  Ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii,
  avînd în vedere prevederileLegii nr. 5/1965cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, şi aleH.C.M. nr. 2896/1966privind declararea, cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale,
  în temeiulHotărîrii Guvernului nr. 962/1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi alHotărîrii Guvernului nr. 961/1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Începînd cu data de 1 noiembrie 1992 prevederile Normelor tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, elaborate în comun de Ministerul Muncii (nr. 44852/1980) şi Ministerul Sănătăţii (nr. 1413/1980), se aplică şi agenţilor economici cu capital privat.


  Articolul 2

  Direcţiile generale din Departamentul Protecţiei Muncii, Direcţia de medicina preventivă din Ministerul Sănătăţii, inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii şi centrele judeţene de medicina preventivă vor aduce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin împreună cu Normele tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, elaborate în comun de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, se publică în Monitorul Oficial al României.
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Gheorghe Brehoi
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Maiorescu
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Mircea Ionescu-Quintus


  Anexa 1

  NORMA 30/09/1992