ORDIN nr. 2.740 din 11 noiembrie 2014
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015  Având în vedere Referatul nr. 4.824 din 22 septembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. a), ale art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Biserica din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea se clasează ca monument istoric, categoria monument, grupa valorică "B", cu codul în Lista monumentelor istorice VN-II-m-B-21099.
  (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru,
  ministrul culturii, interimar,
  Hegedus Csilla,
  secretar de stat
  Bucureşti, 11 noiembrie 2014.
  Nr. 2.740.

  Anexă

  Zona de protecţie a Bisericii din lemn "Sfânta Treime",
  Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea
  Coordonate puncte de contur
   ┌────┬───────────────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Coordonate stereo 70 │
   │crt.├─────────────────────┬─────────────────────┤
   │ │ X │ Y │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 1│ 655856.796 │ 480176.810 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 2│ 655872.261 │ 480184.098 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 3│ 655881.505 │ 480188.187 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 4│ 655897.859 │ 480192.453 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 5│ 655918.479 │ 480191.742 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 6│ 655938.567 │ 480197.786 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 7│ 655967.720 │ 480205.252 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 8│ 655969.348 │ 480191.798 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 9│ 655970.386 │ 480183.210 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 10│ 655974.653 │ 480180.010 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 11│ 655986.563 │ 480176.277 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 12│ 655978.871 │ 480151.691 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 13│ 655971.453 │ 480127.570 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 14│ 655942.478 │ 480133.258 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 15│ 655908.703 │ 480137.347 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 16│ 655881.149 │ 480143.746 │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
   │ 17│ 655867.525 │ 480162.267 │
   └────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

  -----