ORDIN nr. 2.502 din 10 mai 2001
privind modificarea şi completarea Clasificarii ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Nr. 2.502 din 10 mai 2001
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA ŞI STUDII ECONOMICE*)
 • Nr. 2.243 din 23 mai 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 26 iunie 2001  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice,
  în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice nr. 86/1.453/2001 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 28 martie 2001, după cum urmează:
           
    "-9.Controlor vamal (studii superioare)pag. 113 - cod 241907
    -91.Ofiţer de legătură (vamal)pag. 113 - cod 241920"


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Notă *) A se vedea Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001.
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Institutului Naţional
  de Statistica şi Studii Economice,
  Aurel Camara -------