ORDIN nr. 1.474 din 25 septembrie 2007
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 5 octombrie 2007  În temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,
  ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru aplicarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea şi securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007 din 31 iulie 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Silviu Stoica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 septembrie 2007.
  Nr. 1.474.


  Anexă

  REGULAMENT 25/09/2007