HOTĂRÂRE nr. 929 din 21 octombrie 2014 (*actualizată*)
privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
(actualizată până la data de 2 martie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,

  --------------

  Hegedus Csilla,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Viceprim-ministru, ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie

  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

  Mihnea Cosmin Costoiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul economiei,

  Constantin Niţă

  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici

  şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

  Florin Nicolae Jianu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mircea Duşa

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

  Attila Korodi

  Ministrul pentru societatea informaţională,

  Alexandru-Răzvan Cotovelea

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Bucureşti, 21 octombrie 2014.
  Nr. 929.
  STRATEGIE 21/10/2014
  ------------