HOTĂRÂRE nr. 20 din 14 martie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 3 aprilie 2023
  În temeiul art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară,
  Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2020, cu completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
  CORINA-ALINA CORBU

  București, 14 martie 2023.
  Nr. 20.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție