HOTĂRÂRE nr. 122 din 25 februarie 2015
pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul energiei,
  întreprinderilor mici şi mijlocii
  şi mediului de afaceri,
  Andrei Dominic Gerea
  p. Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul economiei,
  comerţului şi turismului,
  Mihai Tudose
  Ministrul mediului,
  apelor şi pădurilor,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul educaţiei
  şi cercetării ştiinţifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 25 februarie 2015.
  Nr. 122.
  -----