ORDONANTA Nr. 20 din 4 august 1995
privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 15 august 1995  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi finanţarea acestei acţiuni din fondurile ce se asigura anual prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei până la data de 31 decembrie 1996.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru şi organizare a teritoriului, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  Oficiile judeţene de cadastru şi organizare a teritoriului răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.


  Articolul 3

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanţe.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi
  alimentaţiei,
  Valeriu Tabara
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -------------------------