HOTĂRÂRE nr. 395 din 21 mai 1999
privind actualizarea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 mai 1999  În temeiul art. 12 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, prevăzute la art. 7 şi 9 din Legea nr. 178/1997, indexate în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 208/1998 privind stabilirea cresterilor salariale în raport cu evoluţia indicelui preţurilor de consum în anul 1998, sunt următoarele:
  a) 37.600 lei/ora sau, după caz, fracţiuni de ora, pentru plata interpreţilor pentru limbile minorităţilor naţionale şi limbile străine de circulaţie internationala;
  b) 62.600 lei/ora sau, după caz, pentru fracţiuni de ora, pentru plata interpreţilor prevăzuţi la lit. a), pentru traducerile efectuate simultan la casca;
  c) 27.700 lei/pagina format A4, dactilografiata la doua randuri, pentru traducerile dintr-o limbă a minorităţilor naţionale, precum şi dintr-o limbă de circulaţie internationala în limba română;
  d) 37.600 lei/pagina format A4, dactilografiata la doua randuri, pentru traducerile din limba română în una dintre limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă străină de circulaţie internationala.


  Articolul 2

  Prevederile art. 1 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în limita bugetelor aprobate Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerului de Interne.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Gheorghe Mocuta,
  secretar de stat
  Procurorul general
  al Parchetului de pe lângă
  Curtea Suprema de Justiţie,
  Mircea Criste
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu-Ionescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ------