ORDIN nr. 44.724 din 11 septembrie 2012
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 60 din 5 septembrie 2012
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 221 din 11 septembrie 2012
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
 • Nr. 44.724 din 11 septembrie 2012
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 204 din 6 septembrie 2012
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Nr. 1.407 din 11 septembrie 2012
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 3.413 din 11 septembrie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2012  Văzând Referatul de aprobare nr. 950 din 4 septembrie 2012, întocmit de Direcţia generală de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  în baza prevederilor art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 pct. II subpct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul transporturilor şi infrastructurii, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Duşa
  Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Dorel Fronea
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Radu Stroe


  Anexa
  (Anexa la Ordinul nr. 30/337/366/1.511/577/2004)
  LISTA
  posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate
  controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
  alimentelor, a punctelor de intrare, a
  punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a
  punctelor de import desemnate, precum şi programul de lucru al acestora
  *Font 7*

  ┌────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
  │ │ │ Postul de │ Postul de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ Inspecţie la │ Inspecţie la │ │ │ │ │ │ │
  │Nr. │ │ Frontieră/ │ Frontieră/ │ │ Mărfuri │ Mărfuri │ Mărfuri │ Mărfuri │ │
  │crt.│ Judeţ │ Punctul de │ Punctul de │ │ aprobate │ aprobate │ aprobate │ aprobate │ │
  │ │ │ Intrare/ │ Intrare/ │Tipul │ pentru │ pentru │ pentru │ pentru │ │
  │ │ │ Punctul de │ Punctul de │ │ import şi │ export şi │ import, │intrare şi │ Program │
  │ │ │ intrare │ intrare │ │ tranzit │ tranzit │intrare şi │ import în │ de lucru │
  │ │ │ desemnat/ │ desemnat/ │ │ intrare/ │ ieşire │ tranzit │ condiţii │ │
  │ │ │ Punctul de │ Punctul de │ │ ieşire │ │ │ speciale │ │
  │ │ │import desemnat│import desemnat│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ /Denumire/ │ /Punct de │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ Sediu/Adresă │ ieşire │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 1.│CONSTANŢA │CONSTANŢA NORD │Constanţa Nord │ │ │ │ │ PAONA │ Zilnic │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ P │ POA, FJ │ - │ PAONA │ │ 07,00─19,00 │
  │ │ │Incinta Port ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │Dana 52─53 │Midia**) (PE) │ P │ - │ O │ - │ - │La solicitare │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 2.│CONSTANŢA │CONSTANŢA SUD │Constanţa Sud │ │ │ │ │ PAONA │ Zilnic │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ P/ZL │ POA, FJ │ - │ PAONA │ │ 07,00─19,00 │
  │ │ │Constanţa Sud │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Agigea, Incintă│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Port, Poarta │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 3.│IAŞI │SCULENI │Sculeni │ │ │ │ │ PAONA │ │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ R │ POA, FJ │ - │ PAONA │ │Permanent │
  │ │ │Com. Victoria │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cod 707584 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 4.│IAŞI │UNGHENI │Ungheni***) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Vama Ungheni │Gara CFR │ F │ FJ │ - │ PAONA │ - │La solicitare │
  │ │ │(PI) │(PI) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 5.│ILFOV │Aeroportul │Aeroportul │ │ │ E,A │ │ │ │
  │ │ │Internaţional │Internaţional │ │ E,A │ │ │ │Permanent │
  │ │ │Henri Coandă │Henri Coandă │ │ POA, FJ │ │ │ PAONA │ │
  │ │ │BUCUREŞTI │Bucureşti │ AP │ │ │ PAONA │ │ │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Şos. Bucureşti-├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │km 16,5 │ (PE) │ │ │ O │ │ │La solicitare │
  │ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 6.│SATU MARE │HALMEU │Halmeu │ │ O,E,A │ │ │ │ │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ R │ POA, FJ │ O,E,A │ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │Str. Titulescu ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │nr. 1 │Halmeu (PI) │ F*) │ FJ │ - │ PAONA │ - │La solicitare │
  │ │ │Cod 447145 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 7.│SUCEAVA │SIRET │Siret │ │ │ │ │ │ Zilnic │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ R │ POA, FJ │ - │ PAONA │ PAONA │ 07,00─19,00 │
  │ │ │Str. Alexandru ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │cel Bun nr. 46 │Vicşani - │ │ │ │ │ - │ │
  │ │ │Cod 725500 │(Dorneşti) (PI)│ F*) │ FJ │ - │ PAONA │ │La solicitare │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 8.│TIMIŞ │MORAVIŢA │Moraviţa │ │ O,E,A │ │ │ │ │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ R │ POA, FJ │ O,E,A │ PAONA │ PAONA │Permanent │
  │ │ │Com. Moraviţa ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │Vama Moraviţa │Stamora (PI) │ F*) │ FJ │ - │ PAONA │ - │La solicitare │
  │ │ │cod 307280 ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │ │Porţile de Fier│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │1 (PI)****) │ R │ - │ - │ PAONA │ - │La solicitare │
  │ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │ │Drobeta Turnu │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Severin*****) │ P │ FJ │ POA, FJ │ PAONA │ - │La solicitare │
  │ │ │ │(PIF)(PI) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 9.│VASLUI │ALBIŢA │Albiţa │ │ O,E,A │ │ │ PAONA │ │
  │ │ │(PIF)(PID)(PI) │(PIF)(PID)(PI) │ R │ POA, FJ │ O,E,A │ PAONA │ │Permanent │
  │ │ │Sat Albiţa, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Com. Drânceni, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Cod 737221 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 10.│GALAŢI │GALAŢI (PI) │Galaţi rutier/ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Vama Galaţi │feroviar/port │R/F*) │ FJ │ - │ PAONA │ - │Permanent │
  │ │ │Rutier/Feroviar│(PI) │ /P │ │ │ │ │ │
  │ │ │/Port │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 11.│BOTOŞANI │Rădăuţi Prut │Rădăuţi Prut │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(PI) │Rutier │ R │ FJ │ - │ PAONA │ - │La solicitare │
  │ │ │Vama Rădăuţi │(PI) │ │ │ │ │ │******) │
  │ │ │Prut Rutier │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 12.│GIURGIU │GIURGIU (PID) │Giurgiu Rutier │ │ │ │ │ │ │
  │ │*******) │Vama Giurgiu │(PID) │ R │ - │ - │ - │ PAONA │La solicitare │
  │ │ │Autostradă │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ 13.│BRĂILA │BRĂILA Port │Brăila Port**) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Dana 25-26 │(PE) │ P │ - │ O │ - │ - │La solicitare │
  │ │ ├───────────────┼───────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
  │ │ │BRĂILA Port │Brăila Port**) │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Zona Liberă, │(PE) │ P │ - │ O │ - │ - │La solicitare │
  │ │ │Perimetrul 1, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Dana 46 │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

  Notă: Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine non-animală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul compartimentului Siguranţa Alimentelor a Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare.
  LEGENDA:
  PIF = Post de inspecţie la frontieră;
  PI = Punct de intrare;
  PE = Punct de ieşire;
  PID = Punct de intrare desemnat şi Punct de import desemnat (conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE, precum şi prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine şi de abrogare a Deciziei 2006/504/CE);
  R = rutier;
  P = port;
  AP = aeroport;
  F = feroviar;
  ZL = zonă liberă;
  O = animale vii - ungulate;
  E = animale vii - ecvidee înregistrate;
  A = animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul Directivelor 90/539/CEE şi 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare şi iepuri domestici), animale de circ şi animale vii, părţi şi produse CITES (conform Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) şi Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare);
  FJ = Furaje
  P.O.A. = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni şi produse CITES);
  P.A.O.N.A. = produse alimentare de origine non-animală; Notă *) = Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.; Notă **) = Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O. Notă ***) = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristeşti, cu personal de la PIF Sculeni; Notă ****) = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Porţile de Fier vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa; Notă *****) = Transporturile din Punctul de trecere a frontierei de stat Drobeta Turnu Siverin supuse verificării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa; Notă ******) = Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Rădăuţi Prut vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Siret; Notă *******) = Punctul de import desemnat Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiţii speciale, care sunt transferate de către autoritatea competentă a altor state membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1152/2009, în vederea punerii în liberă circulaţie pe teritoriul României. Controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiţii speciale este asigurat la solicitare de către inspectorii din cadrul compartimentului Siguranţa Alimentelor a Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu.
  -------