ORDIN nr. 520 din 9 mai 2011
pentru aprobarea specificaţiilor informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 18 mai 2011  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare nr. S.I./813 din 9 mai 2011 al Unităţii de implementare sisteme informatice;
  - art. 333 alin. (1) şi art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă specificaţiile informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Detalierea specificaţiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin caietul de sarcini aferent procedurii de achiziţie publică derulate de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă
  Bucureşti, 9 mai 2011.
  Nr. 520.


  Anexa
  Specificaţiile informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate
  1. Sistemul va cuprinde procesul de înrolare a persoanelor asigurate în vederea emiterii cardurilor.
  2. În cadrul sistemului se vor realiza următoarele:
  a) producţia cardurilor nepersonalizate;
  b) soluţia de personalizare primară a cardurilor;
  c) soluţia de validare şi de activare a cardurilor;
  d) soluţia de înscriere a datelor medicale pe card;
  e) un modul specializat pentru managementul ciclului de viaţă al cardului electronic de asigurări de sănătate.
  3. Prin sistem se va promova o arhitectură orientată spre standarde de interoperabilitate deschise, cum ar fi WSDL, XML etc.
  4. Se vor promova standarde deschise pentru:
  a) arhitectură:
  a.1) recomandări W3C cu privire la SOAP (Simple Object Access Protocol) versiunea 1.2;
  a.2) specificaţii W3C cu privire la XML;
  b) securitate de tip PK-ISO 17090: "Public key infrastructure";
  c) tehnologii "Smart card":
  c.1) ISO/IEC 7816-3/4/8/9;
  c.2) coprocesor criptografic;
  d) dispozitiv pentru introducerea codurilor PIN de tip ISO 11568 şi/sau ANSI X9.24.
  5. Specificaţii formatare cip necesare sistemului.
                   ┌──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┬────┐
                   │ Câmp │ Tip │ Scriere │Zona│
  ┌────────────────┼─────┬────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │Date dispozitiv │ A.1 │Număr card │Fix │La personalizare │ I │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤(datele înscrise ├────┤
  │ │ A.2 │Cod cip │Fix │la personalizare │ I │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤sunt semnate ├────┤
  │ │ A.3 │Versiune │Fix │digital la nivel │ I │
  ├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤de bloc pentru ├────┤
  │Date de │ B.1 │Nume │Txt │validarea ulteri- │ I │
  │identificare ├─────┼────────────────────────┼─────┤oară facilă a ├────┤
  │ │ B.2 │Prenume │Txt │autenticităţii │ I │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤cardului) ├────┤
  │ │ B.3 │Data naşterii │Fix │ │ I │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤
  │ │ B.4 │Sex │Fix │ │ I │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤
  │ │ B.5 │CNP │Fix │ │ I │
  ├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │Date │ C.1 │Număr de asigurat │Fix │ │ I │
  │administrative ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤
  │ │ C.2 │Dată emitere card │Fix │ │ I │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │ │ C.3 │Cod medic de familie │Fix │Actualizare ad-hoc │ II │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤pe orice cititor ├────┤
  │ │ C.4 │Spaţiu dezvoltări │ │on-line │ │
  │ │ │ulterioare 1 │Fix │ │ II │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │ │ C.5 │Status donator de organe│Fix │La medicul de │ III│
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤familie ├────┤
  │ │ C.6 │Împuterniciţi │Lista│ │ III│
  ├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤
  │Date clinice │ D.1 │Grupa sanguină │Fix │ │ III│
  │primare ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤
  │ │ D.2 │Rh │Fix │ │ III│
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │ │ D.3 │Diagnostice medicale cu │ │La medici │ │
  │ │ │risc vital │Txt │ │ IV │
  │ ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤
  │ │ E.1 │Spaţiu pentru extensii │Fix │ │ IV │
  ├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │Dezvoltări │ F.1 │Spaţiu dezvoltări │ │ │ │
  │ulterioare │ │ulterioare 2 │Fix │Ulterior │ V │
  ├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │Date de │ G.1 │Certificate digitale │Fix │La │ VI │
  │securitate ├─────┼────────────────────────┼─────┤personalizare ├────┤
  │ │ G.2 │Chei private │Fix │ │ VI │
  ├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤
  │Dezvoltări │ H.0 │Spaţiu dezvoltări │ │ │ │
  │ulterioare │ │ulterioare 3 │Fix │Ulterior │ VII│
  └────────────────┴─────┴────────────────────────┴─────┴───────────────────┴────┘

  -------