HOTĂRÂRE nr. 485 din 9 iulie 2019privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  (1) Se stabilește ziua de duminică, 10 noiembrie 2019, ca dată a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 august 2019.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică

  București, 9 iulie 2019.
  Nr. 485.
  -----