HOTĂRÂRE nr. 219 din 10 martie 2020pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 20 martie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 49-51, art. 54 și 55 și ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți,
  Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 234/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 11 aprilie 2019.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  procuror Tatiana Toader

  București, 10 martie 2020.
  Nr. 219.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții