LEGE nr. 250 din 5 decembrie 2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Punctul I "Norme de hrană comune" al anexei nr. 1 "Norme de hrană ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în timp de pace" la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Norma de hrană nr. 8 va avea următorul cuprins:
  "Norma de hrană nr. 8 4.462 calorii om/zi".
  2. Norma de hrană nr. 13 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 5 decembrie 2011.
  Nr. 250.
  ----