ORDIN nr. 388 din 5 august 2010
pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 august 2010  În baza:
  - Decretului Preşedintelui României nr. 700/2009 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei;
  - prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind definirea pieţei relevante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Instrucţiunile intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Bogdan Marius Chiriţoiu
  Bucureşti, 5 august 2010.
  Nr. 388.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 05/08/2010