METODOLOGIE din 28 decembrie 2006 (*actualizată*)
de aplicare a normativului de personal
(aplicabilă începând cu data de 23 octombrie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 2.099 din 4 decembrie 2007; ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010.
  METODOLOGIE
  de aplicare a normativului de personal
  1. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.
  2. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.
  3. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:
      a) acoperirea repausului săptămânal 3 x 2 x 52 = 312 zile
         în cursul anului pentru 3 persoane
      b) acoperirea concediilor de odihnă 3 x 25 = 75 zile
      c) acoperirea sărbătorilor legale 3 x 9 = 27 zile
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
      TOTAL zile de efectuat 414 zile

  Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.
  Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414: 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.
  4. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi
  --------------
  Metodologia din anexa 17 a fost înlocuită cu Metodologia din anexa 14 la ORDINUL nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010, conform pct. 2 al art. 11 din acelaşi act normativ.
  ------