ORDIN nr. M.91 din 12 septembrie 2008
pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 26 septembrie 2008  Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,
  având în vedere dispoziţiile art. 15 din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,
  în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării,
  ministrul apărării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "Cz - 1, Regulamentul activităţii de cazare", aprobat prin Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. OG 7/1994*), şi "Cz - 81, Instrucţiuni privind evidenţa, administrarea, folosirea şi întreţinerea fondului de cazare al Ministerului Apărării Naţionale", aprobat prin Ordinul general al ministrului apărării naţionale nr. OG 5/1974*), cu modificările şi completările ulterioare.
  _______ Notă *) Ordinele ministrului apărării nr. OG 5/1974 şi nr. OG 7/1994 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 12 septembrie 2008.
  Nr. M.91.


  Anexă

  REGULAMENT 12/09/2008