ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008
privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 17 iulie 2008  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,
  ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia monumente istorice şi arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Bucureşti, 18 aprilie 2008.
  Nr. 2.260.


  Anexă

  NORMA 18/04/2008