HOTĂRÂRE nr. 686 din 24 iunie 2008
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 31^1 şi 31^2 din titlul VII - "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Bucureşti, 24 iunie 2008.
  Nr. 686.


  Anexă

  NORMA 24/06/2008